Hans Rasmussen Block

Hans Rasmussen Block, levede 1650, urtegårdsmand. Denne mand, om hvem man ved meget lidt, har sat sig et smukt minde ved at forfatte og udgive Horticultura Danica. Hvorledis en zirlig oc nyttig Urte-Hawe i Dannemarck kand anrettis oc ved Mad holdis, 1647 der giver os en forestilling om datidens havekunst og havernes plantebestand. Bogen er for en stor del behandling af en tysk havebog, Georg Viescher: Blumen-Garten, 1645, men en del af stoffet er dog B.s eget. B. siger selv i sit værk: "Effterdi da jeg haffver seet denne Konst at være ypperlig og nyttelig, haffver jeg aff Barnsbeen lagt mig derefter", og videre: "Oc effterdi jeg icke haffver fornummet nogen paa voris Tungemaal at haffve skreffvet noget derom tilforn, haffver jeg sat mig fore det at effterkomme oc mine Landsmænd noget at meddele derom paa voris Danske Tungemaal, menige Mand til Effterretning". B. giver her en skildring af Kronborgs lysthave (Lundehave), og det fremgår af det skrevne at han selv har arbejdet der, ligesom det af fortalen ses at han har søgt uddannelse i forskellige af adelens haver.

Bibliografi

Chr. Pedersen i Gartnertid. 1897 93–95. Andreas Madsen sst. 1923 540–42 611–16. Axel Lange sst. 1926 130–32.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig