Hans Seidelin

Hans Seidelin, 14.5.1665-19.1.1740, kancelliembedsmand. Født i Helsingør, død i Kbh., begravet i Hagested. S. blev 1677 skriverdreng og senere kopist hos kancelliforvalteren i danske kancelli som han fulgte under skånske krig. 1689 udnævntes han til kommissariatsskriver og 1699 til krigsbogholder ved rytteriet. 1708 blev han generalkommissariatsskriver og 1709 tillige krigskommissær, 1710 kancelliråd og overkrigskommissær ved hæren som han s.å. fulgte i felten. Fra 1713 var han justitsråd og land- og krigskommissær på Sjælland, Møn, Lolland og Falster. 1724 gik han over i den civile administration idet han udnævntes til etatsråd og amtmand over Kbh.s amt (1724–30); fra 1724 var han tillige assessor i højesteret. 1730 fik han embedet som direktør for generalpostamtet og købte s.å. Hagestedgård ved Holbæk. 1731 optoges han i adelstanden og udnævntes til kommitteret i missionskollegiet og assessor i hofretten. N.å. blev han konferensråd.

Familie

Forældre: magister, sognepræst Hans Hansen S. (1632–68) og Sophie Davidsdatter (1643–1716). Gift 1. gang 19.5.1692 i Kbh. med Drude Margrethe Clausdatter, død 5.4.1711 i Kbh., d. af rådmand i Kbh. Claus Iversen (1624–88, gift 1. gang 1655 med Margrethe Jensdatter, død 1658, gift 3. gang med ovennævnte Sophie Davidsdatter (gift 1. gang 1661 med ovennævnte Hans Hansen Seidelin)) og Mechtel Fuiren (død 1677). Gift 2. gang 19.7.1713 i Kbh. (Helligg.) med Helene Margrethe Munk, død 26.7.1725 i Kbh. (gift 1. gang 1694 med hofapoteker Johann Gottfried Becker, 1639–1711), d. af brygger og islandsk købmand i Kbh. Erik M. (1616–73, gift 1. gang 1646 med Elisabeth Wurt, død 1655) og Maren Hagensen (død tidligst 1689).

Ikonografi

Mal. og efter dette en kopi.

Bibliografi

N. C. Øst: Materialier til et da. biogr.-lit. lexicon, 1835 1157–59. J. Bloch: Stiftamtmænd og amtmænd i kongeriget Danm. og Island 1660–1848, 1895 8.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig