Harry K. Wright

Harry K. Wright, Harry Karsten Wright, 2.9.1891-10.11.1972, ingeniør. Født i Kbh, død i Ålborg, begravet sst. W. var født i Kbh. men voksede op i Helsingør som adoptivsøn af konsul Albert Wright. Efter at være blevet student i Helsingør 1909 og efter eksamen som bygningsingeniør fra Polyteknisk læreanstalt 1914 aftjente W. de næste to år sin værnepligt ved kystartilleriet, hvorpå han blev ansat i firmaet Saabye & Lerche. Allerede på dette tidspunkt arbejdede han med jernbaneanlæg, idet han i et halvt år opholdt sig i Sverige for der for Saabye og Lerche at udføre jernbanebyggeri. Sammen med en studiekammerat fra Polyteknisk læreanstalt F. K. Thomsen (1888-1971) oprettede han 1918 ingeniør- og entreprenørforretningen W. & Thomsen i Ålborg. 1919 optoges entreprenør L. C. Larsen og hans forretning i firmaet der nu fik navnet W., Thomsen & Larsen. Sin endelige form fik foretagendet 1923, da endnu en studiekammerat fra Polyteknisk læreanstalt ingeniør Otto Kier (1891-1974) indtrådte som kompagnon i stedet for L. C. Larsen, og firmanavnet ændredes til W., Thomsen & Kier. Fra en beskeden start med kontor i W.s privatlejlighed i Ålborg udviklede virksomheden sig snart til et storforetagende. De første opgaver var gravning af tørv og brunkul, men allerede 1919 kom hertil bygning af broer i forbindelse med jernbanearbejder; senere fulgte større brobygningsopgaver. W. stod specielt for Ringgadebroen i Århus, Knippelsbro og Vilsundbroen. Firmaet deltog også i udbygningen af jernbanestrækninger ligesom det tidligt også kom med i anlæg af asfalt- og betonveje. Et kapitel for sig udgjorde firmaets mergelarbejde i vildmosen. 1927 dannedes datterselskabet A/S Wetek der 1928-30 stod for bygning af 225 km jernbaneanlæg i Tyrkiet, hvor W. og Thomsen opholdt sig for at forestå arbejdet. 1930 opholdt W. sig i lange perioder i Finland for at forhandle om arbejdsopgaver til det der oprettede datterselskab. Med Højgaard & Schultz dannedes 1936 et selskab i Polen. I årene 1933-37 var W. desuden direktør i Kampsax i forbindelse med bygningen af den transiranske jernbane. Mens dette arbejde stod på boede han i Teheran. Da W. vendte tilbage tog han bopæl i KM. hvorfra han fortsat var med i ledelsen af W., Thomsen & Kier. Da firmaet 1944 blev aktieselskab blev han direktør i dette, en post han beklædte til 1971, ligesom han lige til sin død var medlem af dets bestyrelse. W.s hovedindsats faldt inden for W., Thomsen & Kier, man han sad dog også i bestyrelsen for enkelte andre erhvervsvirksomheder, og i årene 1918-28 var han medlem af bestyrelsen for Dansk ingeniørforenings afdeling for Ålborg og omegn.

Familie

Forældre: stadsingeniør i Kbh., cand. polyt. Anthon Christian Johan Didrik Karsten (1857-1931, gift 2. gang 1917 med Ellen Monrad, 1878-1957) og Dagmar Karen Marie Lassen (1860-1915). Adopt. af konsul Albert W. (1858-1926) og Charlotte Aurora Mariane Katinka Karsten (1858-1904). Gift 17.6.1941 i Helsingør (b.v.) med Grete Bie, født 9.10.1908 i Kbh., d. af kontorchef Lorentz B. (1878-1945) og Kirsten Helle-Broe (1887-1967).

Udnævnelser

R. 1937.

Ikonografi

Mal.

Bibliografi

[Jens Tang:] Wright, Thomsen & Kier 1918-43, 1943. Berl. tid. 11.11.1972. – Levnedsberetning i ordenskapitlet.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig