Heinrich 6. Reuss

Heinrich 6. Reuss, greve af Reuss, 1.6(el.7.).1707-17.5.1783, amtmand. Efter en ungdom tilbragt i udlandet kom Heinrich 6. Reuss omkring 1732 til København, og hans pietistisk prægede afstamning skaffede ham let adgang til Christian 6.s hof og en stilling i tyske kancelli. 1742 udnævntes han til stiftamtmand over Kristianssands stift og amtmand over Nedenæs amt, men allerede 1746 forflyttedes han til Sorø som amtmand. 1747 overtog han tillige overhofmester-stillingen ved akademiet og dermed samtidig stiftamtmandsforretningerne i Sorø købstad. Med disse stillinger forbandt han 1748–54 posten som amtmand over Ringsted amt. 1754 forflyttedes han til Sønderborg, men tog 1765 sin afsked og gik i preussisk statstjeneste.

Heinrich 6. Reuss var sjælen i omdannelsen af Sorø akademi der gjorde denne stiftelse til en undervisningsanstalt fortrinsvis bestemt for unge adelige der ønskede at indtræde i centraladministrationen. Ved dette arbejde virkede han hånd i hånd med Holberg, og han har haft en ikke ringe indflydelse på dennes beslutning om at testamentere akademiet sit sjællandske jordegods. Hans iver og virkelyst for akademiets fremtid kan ikke bestrides, og selv om han var en ret selvrådig administrator havde han utvivlsomt fortjent en bedre behandling af kancelliet der småligt greb ind i alle enkeltheder ved den daglige administration. Trods sin tyske herkomst beherskede Heinrich 6. Reuss udmærket det danske sprog.

Kammerherre 1733. Gehejmeråd 1747.

Familie

Heinrich 6. Reuss døde på Köstritz.

Forældre: grev Henrik XXIV af Reuss til Plauen og Köstritz (1681–1748) og rigsgrevinde Marie Eleonore Elisabeth Emilie Promnitz (1688–1776). Gift 16.12.1746 i Kbh. (Slotsk.) med marquise Anna -Françoise Henriette Louise Marguerite Casado de Monteleone, født 2.5.1725 i Haag, død 6.1.1761, d. af marquis Antonio Casado de M. og komtesse Marguerite Huguetan Gyldensten (1702-ca. 67).

Udnævnelser

Hv. R. 1740. L'union parfaite 1769. Bl. R. 1779.

Ikonografi

Mal. af A. Brünniche (Ledreborg) og mal. af samme, 1742, dog med det blå bånd (Sorø akad.). Mal. af A. Graff, 1777 (Spreewald Mus., Lübbenau).

Bibliografi

Aage Friis: Bernstorffeme og Danm. I, 1903 54f 257. Bernstorffske papirer, udg. samme II, 1907 333f. Chr. Bruun: Ludv. Holberg og Terslosegaard, 1905 29–35. Efterl. papirer fra den Reventlowske familiekreds, udg. L. Bobé IX, 1922 428 453. Sorø. Klostret, skolen, akademiet II, 1928–31.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig