Heinrich Dittmers

Heinrich Dittmers, Heinrich Ditmar, d. 19.5.1677, maler. Formentlig. Død i Kbh. (Petri). D., der formentlig hørte til en hamburgsk kunstnerfamilie, skal som ung have været i Italien og Nederlandene. Blandt hans tidlige signerede værker fra tiden i Hamburg er Kristi bespottelse fra 1658 der er nævnt i ældre kilder, men nu synes forsvundet; desuden en altertavle med Korsfæstelsen fra 1662 (Bergedorf) samt Hyrdernes tilbedelse (Kunsthalle, Hamburg). 1664 nævnes han første gang i Danmark og betegnes ved denne lejlighed som kongens maler. Fra s.å. stammer et signeret mandsportræt af en ubekendt (selvportræt? Mauritshuis, Haag), fra 1665 portrættet af vokspousserer Simon som den hellige Hieronymus (Statens museum). I Danmark benyttedes D. som portrætmaler af adelen og det københavnske borgerskab og udførte desuden forskellige opgaver for kongehuset. 1670 malede han Frederik III på lit de parade (Roskilde domkirke) og 1673 som en kuriositet til kunstkammeret et portræt af en bondedreng med trefarvet hår (Statens museum). N.å. udnævntes han til hofcontrafeier. Endvidere modtog han 1675 betaling af Kbh.s magistrat for et maleri (forsvundet) til byens rådstue. Blandt D.s sikre værker er en række enkeltportrætter (Fr. Barstorff (Ledreborg), J. Chr. von Kørbitz, Oluf Rosenkrantz (begge Fr.borg)). En del af portrætterne kendes dog kun gennem stik, udført af grafikere som A. Haelwegh, Hub. Schaten, W. v. d. Laegh og C. Romstet. Selv har D. også stukket portrætter af Christian V og G. Siassius der samtidig hører til de tidligste danske mezzotinter. Det begrænsede omfang af D.s bevarede sikre værker er i den senere litteratur blevet udvidet med flere tilskrivninger. Vigtigst er en række epitafier af høj kvalitet over Hans Rostgaard (Skt. Olai, Helsingør), Chr. Schøller (Skt. Nicolai, Køge), Anders Schult (Holbæk bymuseum), Poul Bjørnsen (Holmens kirke), samt Johan Lassenius (Fr.borg). Hertil kommer portrætterne af bl. a. Jeremias Hercules og Thormod Torfæus (Fr. borg), Jørgen Fogh og Karen Schumacher (Gavnø), samt Anton Schoonjans (Statens museum). D. hører til de betydeligste blandt den tidlige enevældes kunstnere og hans bedste portrætmalerier kan i deres præcise og indtrængende personkarakteristik måle sig med Karel van Manders og Abraham Wuchters' arbejder. – En maler Gert Dittmers fra Hamburg (død 1672), måske hans bror, modtog 1654–56 betaling for forskellige malerier til Frederik III, bl. a. cylinderperspektivet med kongens og dronningens billede (Nationalmuseet) og portrættet af Dronning Kristina, 1654 (brændt 1859 på Fr.borg). Han har også malet et billede af Frederik III, hvorefter et kobberstik er udført.

Familie

gift 1. gang med ukendt, begr. 29.6.1669 i Kbh. (Petri). Gift 2. gang med Cathrine, død tidligst 1702.

Ikonografi

Tegn. af D., formentlig selvportræt (Kobberstiksamlingen). Mal., formentlig forestillende D. (Mauritzshuis, Haag).

Bibliografi

A. Lichtwark: Das Bildnis in Hamburg I, Hamburg 1898. J. Paulsen i Kunstmuseets årsskr. XXVIII, 1941 27f. J. Sthyr: Dansk grafik 1500–1800, 1943 (fot.optr. 1970) 98. S. Gudlaugsson i Oud-Holland LX, Amsterdam 1943 143–47. Danm.s kirker, Kbh.s amt, 1944–51 230f; sst. Maribo amt, 1948–51 994; sst., Kbh. II, 1960–65 133; sst. Fr.borg amt, 1964–78 247–49. P. Eller: Kgl. portrætmalere i Danm. 1630–82, 1971.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig