Heinrich Hansen

Heinrich Hansen, 23.11.1821-10.7.1890, arkitekturmaler. Efter at være blevet malersvend i Flensborg kom Heinrich Hansen 1842 til København for at uddanne sig ved kunstakademiet, og han må allerede dengang have givet gode prøver på sit talent som dekorationsmaler, for han kom endnu s.å. til at deltage i udsmykningen af Thorvaldsens museum; her blev han ven med den siden så mægtige arkitekt F. Meldahl der på dette tidspunkt var murersvend. Han vandt 1844 den mindre, 1846 den store sølvmedalje (afgangsbevis) i dekorationsklassen, men var samtidig rykket op gennem tegneskolerne, gips- og modelskolen, således at han også i dec. 1846 kunne vinde den mindre sølvmedalje for maleri efter levende model.

I de samme år, 1844-47, malede han de dekorationer i Christian 4.s gravkapel i Roskilde som omgiver Heinr. Eddeliens malerier i hvælvingskapperne. Allerede dengang fik han således lejlighed til at begynde de studier i renæssancekunstens dekorationsformer som han senere fortsatte og dyrkede så at sige gennem hele sit kunstnerliv.

Efter at have vundet en pengepræmie i sit fag 1847 fik han en rejseunderstøttelse af den Reiersenske fond og foretog for den en studierejse til Tyskland. Efter sin hjemkomst 1848 var han i nogle år hjælpelærer først i perspektivklassen og derpå i ornament-(dekorations-)klassen ved akademiet, indtil han senere, efter G.F. Hetschs død 1864, blev fast lærer og docent i perspektiven, en stilling som han beholdt lige til sin død.

Han havde dog ikke slået sig til ro ved disse fag, men var i stilhed begyndt at dyrke arkitekturmaleriet hvortil hans forstudier i dekoration og perspektiv var ham til nytte. 1848 havde han udstillet nogle akvarelstudier fra rejsen i Tyskland, og fra 1849 begyndte han at udstille arkitekturbilleder der vakte en sådan opmærksomhed, at han allerede n.å. fik akademiets rejseunderstøttelse som fornyedes i det følgende år. Han besøgte størstedelen af Vesteuropa, lige fra Skotland til Spanien, og fik lejlighed til at se og gengive mange bygninger.

Et af de første billeder han udstillede efter denne rejse, Kirken St. Sablon i Brüssel, blev købt til den kgl. malerisamling (1853; nu deponeret i Vejle museum). Heri og i studiet dertil, som solgtes efter hans død, ses allerede hans forkærlighed for at gengive interiører, helst hvor solskinnet kunne frembringe afveksling i lys og skygge. Den kgl. malerisamling købte yderligere Et Krigsraad i Salle des Francs i Brügge omkring Aar 1600, 1858.

Hjemme var det især Børsen og Rosenborg, Fr.borg og Kronborg der tildrog sig Heinrich Hansens blik, og i de følgende år gengav han efterhånden en hel række indre rum fra disse bygninger. 1870 begyndte han sine minutiøse skildringer fra de pragtfulde interiører i Dogepaladset i Venezia.

Fr.borg slots ødelæggelse ved branden 1859 førte ham ind på en virksomhed der gav ham en betydelig indflydelse i mange retninger, måske endog større end han under andre forhold kunne have gjort regning på. Hans mange studier fra slottet før branden gjorde ham til en værdifuld støtte for ungdomsvennen Meldahl der ledede genopførelsen. Ved stiftelsen af kunstflidslotteriet, hvis indtægter tilfaldt Fr.borg slot, såvel som ved andre industrilotterier der dannedes efter samme forbillede, kom Heinrich Hansen til at tage en vis del i vort kunsthåndværks udvikling. Møbler efter hans tegninger er udført af J. G. Lund og Severin & Andreas Jensen, sølvtøj bl.a. af Michelsen, men især havde han en tid betydelig andel i porcelænsfabrikken Bing & Grøndahls produktion, fra 1868 som kunstnerisk leder.

Heinrich Hansen blev medlem af kunstakademiet 1858 og deltog ivrigt i dets kunstpolitiske anliggender; han betragtedes almindeligt som hørende til Meldahls parti.

Tit.professor 1864. Etatsråd 1871.

Familie

Heinrich Hansen blev født i Haderslev, døde på Frederiksberg og er begravet i København (Holmens).

Forældre: farver Claus Hansen (1789-1853) og Anna Dorothea Truelsen. Gift 26.10.1852 i Haderslev med Margrethe Elisabeth Burmeister, født 24.3.1824 i Åbenrå, død 13. 4.1899 på Frbg., d. af bagermester Hans Jacob B. (1794-1866, gift 2. gang 1857 med Birthe Maria Julius, født 1824) og Metta Christine Nissen (1796-1855).

Udnævnelser

R. 1859. DM. 1871. K.2 1888.

Ikonografi

Malet selvportr. som ung (Fr.borg). Tegn. af Madsen, 1848, formentlig forestillende H. (sst.). Træsnit af W. Obermann, 1872, og af R. Neergaard s.å., sidstnævnte kopieret på gruppebillede. Buste af Th. Stein, 1872. Tegn. Af Chr. Bayer, 1875 (Fr.borg). Tegn. af H. Siegumfeldt (Kgl.bibl.), forarbejde til mal. 1878 (udstillingsfonden, Charlottenborg), gentagelse 1894 (Fr.borg). Træsnit af H. P. Hansen, 1884, efter dette træsnit 1888. Mal. af Adolf Heinrich Hansen, 1885. Tegn. af W. Marstrand (Fr.borg). Maleri (Haderslev mus.).

Bibliografi

Katalog fra mindeudstilling i Foren, for national kunst, Charlottenborg 1944. – H. Bing i Tidsskr. for kunstindustri VI, 1890 175-82. Josepha Martensen: H. L. Martensen, 1918 60-66. Helga Stemann: F. Meldahl og hans venner I-VI, 1926-32. J. Paulsen i Fra Fr.borg amt, 1944 20-22. Viggo Sten Møller: Dansk kunstindustri I, 1969. Erik Lassen: En kbh.sk porcelænsfabriks hist. Bing og Grøndahl 1853-1978, 1978 16 19.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig