Heinrich v. Schilden-Huitfeldt, Hans Heinrich Friccius v. Schilden-Huitfeldt, 16.4.1745-31.1.1816, kammerdeputeret, godsejer. Født i Hamburg, død på Haseldorf, begravet sst. v.S.-H. fik sin uddannelse i Sorø og i Göttingen og kom derefter til hoffet. 1774 indtrådte han i centraladministrationen, idet han udnævntes til auskultant i vestindisk-guineisk rente- og generaltoldkammer. 1776 blev han deputeret sst., men forlod kammeret for 1781 at overtage stillingen som deputeret i finanskollegiet og rentekammeret. Samtidig fik han sæde i statsbalance- og overskattedirektionen, og han droges i det hele taget stærkt ind i det Guldbergske finansstyre. 4.11.1783 rykkede han op til stillingen som 1. deputeret i rentekammeret, og december s.å. udnævntes han til medlem af general vejkommissionen. Efter regeringsskiftet 1784 var v.S.-H.s stilling stærkt svækket, men det varede dog nogle måneder inden de nye magthavere skilte sig af med ham. 6.8.1784 afskedigedes han fra alle sine embeder, også fra stillingen som medlem af overbankdirektionen som han havde overtaget 1782, og fra finanskassedirektionen hvor han kun havde fungeret et par måneder. Til gengæld udnævntes han til jægermester i 1. holstenske distrikt og flyttede herefter til Haseldorf som han ejede i fællesskab med sin bror, amtmand i Steinburg Christian Friedrich Friccius v. Schilden (1747–1804), og ved dennes død blev han eneejer af de rige marskgodser Haseldorf, Haselau, Hetlingen, Heustaken og Idenburg. Af svigerfaderen købte han 1800 Clausholm, og da han var barnløs oprettedes der af disse ejendomme henholdsvis et holstensk og et dansk fideikommis. 1805 arvede han det Huitfeldtske pengefideikommis efter svigerfaderen og føjede navnet Huitfeldt til sit eget og antog denne families våben. Efter hans enkes død gik det jyske fideikommis over til hans brordatter Rosalie Friccius v. Schilden gift v. Oppen, 1859 til baronesse Sophie Magdalene Berner-Schilden-Holsten. -Hofjunker 1763. Rejsekammerjunker 1769. Kammerherre 1774. Gehejmeråd 1784. Gehejmekonferensråd 1807.

Familie

Forældre: landkansler i hertugdømmerne, regeringsråd, konferensråd Friedrich Carl v. Friccius (1706–61) og Anna Henriette v. Schilden (1725–52). Gift 1.11.1782 på Clausholm med Frederikke Juliane Huitfeldt, født 18.4.1757 i Kbh. (Nic), død 23.3.1819 på Haseldorf, d. af gehejmeråd Matthias Vilhelm H. (1725–1803) og Charlotte E. Raben (1731–98).

Udnævnelser

Hv. R. 1782.

Ikonografi

Tegn. af E. H. d'Abelée, 1772 (Haseldorf). Mal. af Jens Juel fra 1780erne (sst.). Mal. af C. A. Lorentzen (Clausholm).

Bibliografi

Efterl. papirer fra den Reventlowske familiekreds, udg. L. Bobé II-IV, 1896–1900; VI, 1903; IX-X, 1922–31. -Danm.s adels årbog XLIII, 1926 II 50. L. B[obé] i Pers. hist. t. 9.r.III, 1930 220. Albert Fabritius sst. 10.r.I, 1934 151 f (geneal.). Karl v. Bothmer: Die niedersächsische Familie v. Schilden, Görlitz 1930 (særtryk af Vierteljahrschr. für Wappen-, Siegel- und Familienkunde LVI, s.å. 4–18 33–55). Luxdorphs dagbøger, udg. E. Nystrøm I-II. 1915–30. Jette Kjærulff Tuxen i Pers. hist. t. 16.r.III, 1975 185.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig