Helge Clausen

Artikelstart

Helge Clausen, 6.9.1914-26.2.1997, kreditforeningsdirektør. Helge Clausen blev uddannet ved landbruget, og efter studieophold i England og Sverige samt et højskoleophold forberedte han sig på Korinth landbrugsskole til landbrugsstudiet på Den kgl. veterinær- og landbohøjskole hvorfra han blev dimitteret som landbrugskandidat 1941. Efter et par år som assistent i lokale landboforeninger og lærer på Ollerup folkehøjskole blev han fuldmægtig i A/S Dansk Frøavls Kompagni og Markfrøkontoret (Trifolium) og derefter konsulent og sekretær i Holbæk Amts økonomiske Selskab 1945-1950. Herfra flyttede han til stillingen som sekretær for De samvirkende danske Landboforeninger og leder af samvirksomhedens sekretariat som han varetog indtil 1959 idet han samtidig var leder af Landøkonomisk Rejsebureau og sekretær for Avlsdyreksportudvalget til 1957. Desuden overtog han sin fødegård i Kåstrup 1953.

Under Helge Clausens ledelse skete der i 1950erne en stærk udbygning af samvirksomhedens sekretariat som bidrog til at styrke landboforeningernes placering inden for landbrugets organisationsstruktur. Han forstod at tiltrække dygtige medarbejdere og havde sin andel i at der 1956 blev skabt tilslutning til udgivelsen af det landsomfattende medlemsblad, Landsbladet. 1959 udnævntes Helge Clausen til landbrugskyndig direktør i Creditkassen for Landejendomme i Østifterne og blev formand for direktionen 1965. I denne stilling kom Helge Clausen til at forestå en dybtgående rationalisering af kreditkassens arbejde hvorefter fulgte den omfattende reorganisering i forbindelse med realkreditreformen 1970 der resulterede i oprettelsen af Forenede Kreditforeninger. Efter en periode som administrerende direktør blev Helge Clausen 1978 udnævnt til formand for direktionen i Forenede Kreditforeninger, en stilling han beklædte til 1981. Efter udnævnelsen til kreditforeningsdirektør bevarede Helge Clausen i en årrække en nær kontakt med landbrugets organisationer som næstformand i De samvirkende sjællandske Landboforeninger, medlem af bestyrelsen for De samvirkende danske Landboforeninger og som medlem af Landbrugsrådet. Men de voksende opgaver inden for kreditforeningerne tvang ham efterhånden til at opgive disse hverv.

Ved valget 1957 var Helge Clausen folketingskandidat for partiet venstre i Sorø amt og blev 1959 midlertidigt medlem af folketinget.

Familie

Helge Clausen blev født i Kåstrup, Tømmerup sogn.

Forældre: gårdejer Andreas C. (1883-1952) og Margrete Jensen (1886-1918). Gift 5.9.1952 i Kbh. (Ålholm k.) med Hilde Wigh Jørgensen, født 21.11.1926 i Kalundborg, d. af købmand, senere bogholder Harald J. (1901-75) og damefrisør Dagmar Thomasen (1899-1963).

Udnævnelser

R. 1966. R1.

Ikonografi

Foto.

Bibliografi

Levnedsberetning i ordenskapitlet.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig