Helge Volsøe

Helge Volsøe, Svend Helge Volsøe, 25.9.1908-3.3.1968, zoolog. Født i Kbh, død sst., begravet sst. (Bispebjerg). V. blev student 1927 (V. Borgerdyd) og – med sine udprægede receptive evner – på kun fem år cand.mag. i naturhistorie (med udmærkelse). 1934 blev han ansat hos C. M. Steenberg ved laboratoriet for sml. anatomi og blev to år senere mag.scient. i dette fag. Endnu tre år var han hos Steenberg og lærte af ham moderne dissektions-teknik, men fra 1937 blev han den nye professor zoologiae, R. Spärcks højre hånd ved Zoologisk laboratorium og studiesamling. V. varetog undervisningen i zootomi og opbyggede et fortrinligt bibliotek. Desuden underviste han i anatomi, 1939-49 på Danmarks højskole for legemsøvelser og 1947-62 som universitetslektor hvorefter han fungerede som censor i faget. I arbejdet i 50erne for det nye laboratorium og zoologiske museum på Nørre fælle var Spärck den udfarende kraft, mens V. forestod den langvarige og besværlige detailprojektering, og han har hovedæren for at byggeriet blev så velfungerende. 1959 blev V. afdelingsleder ved Zoologisk museum og accepterede n.å., under pres, udnævnelsen til museets første direktør. Som sådan arbejdede han utrætteligt for museets placering i undervisningen og opbyggelsen af dets udstillinger samt varetog den daglige ledelse, mens Spårck fortsatte som formand for museumsrådet. Ved Sparcks død 1965 måtte V. tillige påtage sig dennes undervisning i zoogeografi og hvirveldyrsystematik. Dette var medvirkende til at han 1966 søgte en amanuensisstilling ved fugleafdelingen for igen at få tid til forskning og for at slippe for den administration som den stærke vækst af museets stab og hans pligtfølelse og loyalitet gjorde særlig byrdefuld. Han lod sig overtale til at afvente en igangværende nyordning af museets ledelsesforhold, men hans tidlige død forhindrede den så stærkt ønskede aflastning. – Ingen zoolog har ydet en større indsats i det faglige organisationsarbejde. Hans forhandlingsevner og organisationstalent, hans indsigt, ansvarsfølelse og medmenneskelige indstilling gjorde ham bl.a. til en skattet medarbejder og formand i Foreningen af videnskabeligt uddannede tjenestemænd og Forbundet af lærere ved de højere læreanstalter samt faggrupperepræsentant i Magisterforeningen og formand for dens pensionskasse. Som medlem af universitetsadministrationsudvalget var han med i en mindretalsudtalelse om lige og almindelig valgret der foregreb den senere styrelseslov. Endelig var han i bestyrelsen for Dansk naturhistorisk forening i 20 år som sekretær, redaktør af tidsskriftet og formand 1959-63 samt deltog i forarbejdet med Noona Dan-ekspeditionen.

Med alle disse gøremål blev der kun tid og kræfter til en begrænset videnskabelig produktion. Disputatsen fra 1944, Structure and seasonal varation of the male reproductive organs of Vipera berus (L.), var en minutiøs, morfologisk-histologisk analyse, kombineret med studier i naturen af hugormens forplantningsbiologi og udbyggede en guldmedaljeafhandling fra 1938. Resultatet af en ekspedition til Kanarerne 1947 var tre større afhandlinger om øgruppens træk- og ynglefugle og evolutionen inden for øfaunaer (1950-55). Nogle mindre arbejder handler om havslanger fra Irangolfen, krybdyr fra en isoleret ø i Salomonøerne og iagttagelser af fugles biologi. V. var ved sin død leder og organisator af redaktionen af "Biologisk forskning" og en af hovedredaktørerne af "Danmarks natur" som han tog initiativet til, og hvor han skrev om dyrenes udbredelse i bd. 2. En bearbejdelse af de fugle han samlede under sin deltagelse i Galat-heaekspeditionen 1951 og Zoologisk museums Nigeria-Cameroun-ekspedition 1958-59 satte døden en stopper for.

Familie

Forældre: sporvejsfunktionær Niels Peder V. (1878-1945) og Birthe Kirstine Sørensen (1883-1972). Gift 21.7.1934 i Kbh. (b.v.) med bibliotekar Agnete Nielsen, født 10.6.1902 i Kbh., d. af professor, overdyrlæge Marius N. (1875-1958) og Agnes Jespersen (1876-1961).

Ikonografi

Mal.

Bibliografi

Selvbiografi i Festskr. udg. af Kbh.s univ. nov. 1944 124. – K. R. S[vendsen] i Berl. tid. 5.3.1968. Niels Blædel i Politiken s.d. Børge Petersen i Gymnasieskolen s.å. 378. DM. Magisterbl. 20.3. s.å. Henning Lemche i Nature CCXVIII, London s.å. 505. C. Overgaard Nielsen i Festskr. udg. af Kbh.s univ. nov. s.å. 195-99. Samme i Vidensk. medd. fra da. naturhist. foren. CXXXI, 1969 303-09 (heri bibliografi). Finn Salomonsen i Dansk ornithologisk foren.s t. LXIV, 1970 101-03.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig