Helmer Kofod

Helmer Kofod, 9.7.1916-16.8.2005, kemiker. Helmer Kofod blev student 1934 fra Rønne og cand.pharm. 1941, ansattes snart efter ved Danmarks farmaceutiske højskole og blev, tilskyndet af professor H. Baggesgaard Rasmussen, engageret i arbejdet med at tilvejebringe erstatninger for den krigsbetingede mangel på vigtige råvarer som nikotin, opium og aromastoffer. Tildelingen af Kbh.s universitets guldmedalje 1946 blev for Helmer Kofod indledningen til en række systematiske studier over visse organiske stoffers fysiskkemiske forhold, inspireret af studieophold hos professor J. N. Brønsted samt ved universitetet i Oxford (D.PHIL. 1950) og kulminerede i disputatsen (dr.phil. 1960) ved Kbh.s universitet. Helmer Kofod blev lektor 1951, konstitueret professor i drogekemi 1956 og professor i kemi (farmaceutisk anvendte naturstoffer) 1958-86 ved Danmarks farmaceutiske højskole. Han var 1968-79 denne højskoles rektor.

Helmer Kofod var Member of Magdalen College i Oxford siden 1948 og medlem af Akademiet for de tekniske videnskaber siden 1961, dr.h.c. ved universitetet i Nancy 1976 og modtager af Danmarks farmaceutiske selskabs guldmedalje 1977. Blandt talrige tillidshverv kan nævnes Helmer Kofods medlemskab af indenrigsministeriets nævn for medicinske specialiteter 1955-75 og af Commission for Educational Exchange between Denmark and USA siden 1973, formandskabet i Danmarks farmaceutiske selskab 1958-63 samt bestyrelsesposter i Alfred Benzons fond 1969-99 og Rotary Foundations distrikt 147 1976-89. Helmer Kofod blev overordentligt medlem af Dansk farmacihistorisk selskab 1978. Han var dansk sagkyndig i arbejdsgrupper under Europarådet og De europæiske fællesskaber til samordning af de farmaceutiske uddannelser 1974-79 og 1979-87 kemisk sagkyndig i WHOs styringskomite for lægemiddelforskning på basis af planteressourcer i udviklingslande, medstifter af og formand for Den danske Linnésamling 1980.

Foruden de yngre års fysiskkemisk prægede afhandlinger, herunder disputatsen Oxyurinstof: homeri, egenskaber, molekylstruktur samt derivater omfatter Helmer Kofods videnskabelige produktion en serie afhandlinger med emner fra naturstoffernes kemi samt en række farmacihistoriske studier. Herudover foreligger fra Helmer Kofods hånd et betydeligt antal oversigtsartikler, debatindlæg, taler og mere causerende skrifter foruden et omfattende undervisningsmateriale.

Familie

Helmer Kofod blev født i Nexø.

Forældre: bygmester Peter Laurentius K. (1889-1946) og Anna Marie Bendtsen (1893-1970). Gift 10.7.1943 i Nexø med Tove Louise Ruth Schachtschabel, født 18.6.1914 i Kbh., død 26.2.2001, d. af murermester Sophus Bernhard S. (1872-1939) og Paula Anna Louise Høhling (1885-1942).

Udnævnelser

R.1 1974.

Ikonografi

Mal.

Bibliografi

Selvbiografi i Festskr. udg. af Kbh.s univ. nov. 1960 198f. – Sv. Aa. Schou i Archiv for pharmaci og chemi LXXV, 1968 36-38. Farmaceutisk tid. LXXXIX, 1979 410. – Levnedsberetning i ordenskapitlet.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig