Henning Høirup

Artikelstart

Henning Høirup, Henning Niels Høirup, 10.4.1909-21.8.1995, biskop. Henning Høirup blev student fra Odense katedralskole 1927 og cand.teol. 1934; derefter var han på studierejse til Skotland og virkede 1934–38 som præst ved Nyborg statsfængsel, 1938–51 som sognepræst i Balslev-Ejby og 1951–63 som sognepræst og stiftsprovst (domprovst) i Viborg. 1963–79 var han biskop i Århus.

Henning Høirup havde en mængde faglige tillidshverv og bestyrelsesposter i kirkelige, historiske, kunstneriske og kulturelle virksomheder og øvede en tilsvarende indsats som redaktør og udgiver; fra 1969 var han formand for pastoralseminariets direktion. Han skrev en bog om livet i fængslet (Fangen, vort Medmenneske, 1939), en digtsamling, bidrog til adskillige festskrifter og andre publikationer, bl.a. Meddelelser fra Århus Stift (1963ff). Oprindelig var Det gamle testamente hans fag, men sin egentlige videnskabelige indsats kom han til at gøre i Grundtvig-forskningen; han var medstifter af og bestyrelsesmedlem i Grundtvigselskabet af 1947 og tilsynsførende med den store registrant over Grundtvigs papirer, og hans disputats (Grundtvigs Syn paa Tro og Erkendelse, 1949) skabte epoke i den netop begyndte Grundtvig-forskning ved at påvise hvorledes Grundtvig helt igennem ræsonnerer og udformer sine "anskuelser" ud fra det formallogiske princip ("modsigelsens grundsætning"), han i sin ungdom havde indsuget hos sine rationalistiske lærere og tilegnet sig i en sådan grad, at det ikke blot bestemte hans tænkning, men af ham ansås for en helligåndens logik og en guddommelig "grundlov". Disputatsen – der 1954 fulgtes af studier over Grundtvigs syn på liv og død (Fra døden til livet. Grundtvigs tanker om liv og død) – har i høj grad virket inspirerende og igangsættende. Sammen med Steen Johansen udgav Henning Høirup 1948 den værdifulde kildesamling: Grundtvigs Erindringer og Erindringer om Grundtvig, og 1955 kom – også i samarbejde med andre forfattere – en biografi om Grundtvigs søn: Frederik Lange Grundtvig. Sent i livet udgav han endnu en bog om Grundtvig: Fra døden til livet : Grundtvigs tanker om liv og død, 1983. 1991 kom hans erindringsværk Så fjern og dog så nær.

Familie

Henning Høirup blev født i Holbæk (Skt. Nikolai); begravet på Nyborg Assistenskirkegård.

Forældre: lærer, senere stadsskoleinspektør Johannes Kristian Marius Nielsen H. (1877–1958) og Martha Charlotte Aaderup (1882–1944). Gift 1. gang 3.10.1934 i Mariendals k. med Gerda Schroll, født 22.7.1913 i Odense, død 24.7.1974 i Århus, d. af læge Gustav Frederik S. (1871–1930) og Johanne Elisabeth Gøtzsche (1875–1970). Gift 2. gang 9.10.1976 i Viborg (domk.) med lærer Gerda Nordby, f. Svendsen, født 12.10.1916 i Viborg (domsg.) (gift 1. gang med erhvervsvejleder Højer Nordby, 1918–71), d. af fabrikant, maskinsmed Svend Peter Marinus S. (1894–1967) og Gudrun Hulda Nielsen (født 1898). Gift 3. gang 15.5.1985 med Emmy Rigmor Gaarn-Larsen. – Bror til Jacob H.

Udnævnelser

R. 1955. R1. 1965. K. 1975.

Ikonografi

Mal. af H. C. Barenholdt, 1971 (Århus domk., landemodesalen). Foto.

Bibliografi

Søren Holm i Dansk teol. t. XII, 1949 81–102 (anm. af H.s disputats).

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig