Henrik Beckman

Henrik Beckman, 9.10.1761-11.12.1830, præst. Født i Kbh. (Petri), død i Boeslunde, begravet sst. B. blev student 1778 fra Herlufsholm. Ved sine litterærhistoriske interesser stiftede han bekendtskab med Rasmus Nyerup og Ole Worm. 1782 tog han filologisk eksamen og blev alumnus på Borchs kollegium. Her udarbejdede han kommunitetets historie (Communitatis regiæ Havniensis historia, 1785). Den er skrevet på latin i annalistisk form og affattet med stor flid og nøjagtighed. Samtidig var han en ivrig medarbejder ved 3. del af J. Worms "Lexicon over lærde Mænd". Han var den, siger Worm, "som jeg først og frem for alle bør yde min skyldigste taksigelse da han med største beredvillighed og utrættet flid har gjort sig en fornøjelse af at samle alle mulige tillæg og forbedringer til dette værks fuldkommenhed". Da han imidlertid påtænkte at blive præst forberedte han sig med mindst mulige pensum i kort tid til teologisk attestats, underkastede sig denne i slutningen af 1786, og et par måneder efter (1787) sad han som præst i Boeslunde ved Skelskør og virkede her til sin død. Han var en dygtig embedsmand, men myndig og stridbar; i århundredets begyndelse måtte han gøre opbud. Som prædikant gik han i rationalistisk retning og bekæmpede især med kraft al slags overtro. Han efterlod en sjælden fuldstændig samling af akademiske lejlighedsskrifter, navnlig indeholdende danske lærdes biografier.

Familie

Forældre: justitsråd og rådmand Johan Diderich B. (1715–75) og Elisabeth Durkop (1727–61). Gift 28.8.1788 i Kbh. (Frue) med Paulina Gustava Maria Engmann, født 4.9.1767 i Kbh. (Frue), død 3.9.1831 i Boeslunde, d. af kammerråd Carl Gustav E. (ca. 1717–82) og Ellen Lorence Lyno (død 1812).

Bibliografi

Iris 1791 IV 172. Jens Møller i Dansk lit. tid. 1831 nr. 1 13–16. J. F. Fenger i Kirkehist. saml. I, 1849–52 538f. C. E. F. Reinhardt i Hist. t. 3.r.III, 1862–64 409. Jens Andersen i Årbog for hist. samf. for Sorø amt, II, 1913 117–23.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig