Henrik Buchwald

Artikelstart

Henrik Buchwald, Henrik Joachim Buchwald, 20.11.1858-11.4.1936, direktør for statsskovbruget. Født på Estruplund i Estruplund sg., Randers amt, død i Kbh., urne på Sorø ny kgd. B. blev student 1876 fra Sorø og studerede 1876-77 på Polyteknisk læreanstalt, men forlod denne for at søge praktisk uddannelse i skov- og landbrug på Odsherred statsskovdistrikt og på Estruplund hovedgård. Han afsluttede denne uddannelse med at gennemgå skovbrugsundervisningen på landbohøjskolen hvorfra han blev forstkandidat 1881. Efter to års privat beskæftigelse ved skov- og landbrug blev han 1883 ansat som assistent ved statsskovbruget hvor han kom til at forrette tjeneste først ved statens skovregulering, derefter ved I. overførster-inspektion, indtil han 1896 udnævntes til skovrider for Sorø akademis 2. skovdistrikt. Efter elleve års skovridertjeneste udnævntes han 1907 til overførster for 3. overførster-inspektion (Århus) og 1911, ved oprettelsen i henhold til lov af 13.5.1911 om et direktorat for statsskovbruget, til direktør for statsskovbruget; han afgik som sådan 1929. 1920-36 var han endvidere overinspektør for Sorø akademis skove, og 1912-30 var han som direktør for statsskovbruget medlem af Dansk skovforenings bestyrelse og foreningens næstformand. 1903-08 fungerede han som sagkyndig medhjælper ved skoves ansættelse til ejendomsskyld. Som den første direktør for statsskovbruget efter den gennemgribende omordning af statsskovbrugets administration der skete ved oprettelsen af skovdirektoratet 1911 har B. i høj grad præget statsskovbrugets administrative og tekniske udvikling igennem en tid der bragte meget nyt frem på skovbrugets område. Hans ledelse af statsskovbruget har altid været stærkt præget af den erfarne praktikers evne til at overvinde ikke mindst personelle vanskeligheder og til at undgå åbent brud med fortidens principper og den deraf følgende gnidningsmodstand. Som direktør for statsskovbruget var han selvskreven som medlem af, ofte formand for en lang række kommissioner og udvalg, fx skovlovkommissionen 1920, udvalget ang. driften af de nordsjællandske statsskove 1924-25, Dyrehave-udvalgene 1918-29. Kammerherre 1914. Tildelt Dansk jagtforenings sølvbæger 1929.

Familie

Forældre: godsejer Jochum Christian B. (1827-1903) og Jensine Mariane Møller (1832-85). -6.10.1886 i Herslev ved Fredericia med Augusta Bay, født 23.5.1861 på Follerupgård, Herslev sg., Vejle amt, død 23.2.1943 i Vordingborg, d. af godsejer Christian B. (1835-1904, gift 2. gang 1872 med Mary Qvistgaard, 1848-1929) og Bethsy Nicoline Toft (1838-68).

Udnævnelser

R. 1908. DM. 1918. K.2 1923. K.1 1928.

Ikonografi

Mal. af Johs. Ottesen, 1929. Foto.

Bibliografi

Fr. Brammer i Dansk skovforen.s t. XXI, 1936 211-17. - Levnedsberetning i ordenskapitlet.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig