Henrik Schouboe

Henrik Schouboe, Henrik August Schouboe, 16.6.1876-31.10.1949, maler. Født i Ringsted, død på Frbg., begravet sst. (Solbjerg kgd.). Fra 1894 til 1901 var S., der inden da havde stået i malerlære og gået på Teknisk skole, elev på kunstakademiet hvor især Peter Ilsteds undervisning fik betydning for ham. Her blev han også konfronteret med den store kunst gennem Julius Langes forelæsninger, og med kulturhistorie som Valdemar Vedel stod for i disse år. 1898 debuterede S. på Charlottenborg, og han udstillede her resten af livet samt nogle gange på Kunstnernes efterårsudstilling. Også i udlandet er hans værker blevet vist, bl.a. i Rom 1911, Stockholm 1919 og Brooklyn 1927. Separatudstillinger hos Winkel & Magnussen, i Kunstforeningen (1918, 1934 og 1947) og hos Bach på GI. Strand i Kbh. hvor der 1951 blev vist en mindeudstilling. S. foretog hyppige rejser til Italien og besøgte Paris to gange (1900 og omk. 1913), foruden at han har været i Tyskland, Østrig, Holland, Belgien, London, Sverige og Norge.

S. påvirkedes kunstnerisk af K. Zahrtmann selv om han ikke gik på hans skole, og han knyttede sig nært til andre af denne indflydelsesrige malers elever: Oluf Hartmann og Karl Isakson. S. blev aldrig så radikal i sit udtryk som sine venner, men holdt sig inden for mere traditionelle rammer. Han dyrkede figurkompositioner og mennesker i landskaber som i et af hans kendteste billeder, April, udstillet 1908 og nu i Statens museum for kunst, forestillende en ung mand og en ung kvinde nøgne i et dansk forårslandskab. Dryade, 1911 og Narcissa, 1912 er billeder af unge kvinder i landskaber hvis titler har mytologiske associationer, men de skal ikke illustrere bestemte sagn, blot vise model og natur i harmonisk forening. S. malede også rene landskaber, bl.a. fra Bornholm i 1940erne, motiver fra Italien og interiører. Der findes dekorative arbejder af ham i Handelsbankens hovedsæde, det tidligere Erichsens palæ ved Kgs. Nytorv, og i Stærekassen (1929–31). Endvidere har han udført gravsten, bl.a. over vennen Oluf Hartmann til Holmens kgd. og grafik. S. bestred en række hverv, bl.a. sad han i censurkomiteen og i udstillingskomiteen ved Charlottenborg, var 1925–29 formand for Malende kunstneres sammenslutning og var fra 1928 medlem af akademirådet. Han er foruden på kunstmuseet repræsenteret på de fleste provinsmuseer og med tegninger i kobberstiksamlingen.

Familie

Forældre: boghandler Niels Theodor S. (1844–1916) og Vilhelmine Frederikke Jensen (1854–1936). Gift 1.6.1908 i Kbh. (Fred.) med Helene Dorothea Just, født 19.12.1877 i Kbh. (Trin.), død 23.5.1965 på Frbg., d. af redaktør, senere grosserer Otto Rasmus J. (1845–1908) og Birgitte Andrea Frederikke Knudsen (1845–1909).

Udnævnelser

R. 1933. DM. 1947.

Ikonografi

Malet selvportr. 1906. Tegn. af O. Hartmann (kobberstiksaml.), radering af samme 1907. Mal. af P. Rostrup-Bøyesen, 1927 (Athenæum, Helsinki). Selvportr. bl.a. udst. 1944. Foto.

Bibliografi

S. Michaelis i Kunst VII, 1905–06. Vilh. Wanscher i Kunstbl., 1909–10 71f. Harald Giersing sst. 320f. Carl V. Petersen i Tilskueren XXVIII, 1911 II 474f. Gravminder fra Kbh.s og Frbg.s kirkegårde, 1912 tvl. 44. Chr. Engelstoft i Sort på hvidt 21.2.1918. Kr. Zahrtmann. En mindebog, udg. F. Hendriksen, 1919. Jens Thiis: Saml. avhandl. om nord. kunst, Kria. 1920 154–56. Sig. Schultz i Danske i Paris, red. Fr. v. Jessen II, 1938. Else Kai Sass i Nationaltid. 5.2.1939. W[alter] S[chwartz] i Politiken 2.11.1949. – Levnedsberetning i ordenskapitlet.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig