Henry Holst

Henry Holst, 25.7.1899-15.10.1991, violinist. Født i Kbh. (Matthæus). H.s opvækst i et musikalsk hjem fik betydning for hans tidlige musikalske modning. Violinisten Peder Møller der hørte drengen spille under et besøg i Sæby hvor faderen på den tid var organist, foranledigede at den kun 14-årige unge mand blev sendt til København hvor han fra nytår 1914 blev optaget på konservatoriet og under Axel Gades vejledning (også efter konservatorietiden) udviklede sig på bedste måde med afgangseksamen 1916 og debutkoncert 1918. H. videreuddannede sig i årene 1919–21 i Kbh. hos Emil Telmányi og i Berlin hos professor Willy Hess. Her fik han tillige lejlighed til at afholde to koncerter, den ene med Berlinerfilharmonikerne og Willy Hess som dirigent, den anden sammen med pianisten Victor Schiøler. I samme periode var han i kort tid koncertmester ved Tivolis koncertsalsorkester under Fr. Schnedler-Petersen og solist ved flere koncerter i Kbh. Efter hjemkomsten fra Berlin med mange fine anmeldelser konkurrerede han sig 1921 ind i Det kgl. kapel. Men han følte sig draget mod det intense musikliv i Tyskland og tiltrådte efter konkurrence 1923 posten som koncertmester i Berlinerfilharmonikerne under Wilhelm Fürtwangler. Her virkede han indtil 1931, da han, bl.a. af politiske grunde, søgte til England og blev ansat som professor ved The Royal Manchester College of Music, en post der tidligere havde været beklædt af H.s tidligere lærer Willy Hess. H. virkede i disse år indtil 1944 tillige som koncertmester i Liverpool Philharmonic Orchestra. Han vandt, også som kammermusiker, en så betydelig anseelse, at han 1946 blev professor ved The Royal College of Music i London. Han optrådte dog fortsat som koncertsolist, bl.a. gentagne gange med Sibelius' violinkoncert som efter H.s fremførelser blev optaget af flere engelske violinister. H. gav også William Waltons uhyre vanskelige violinkoncert den første engelske opførelse i London 1941 med komponisten som dirigent. Desuden dyrkede H. kammermusik og var medstifter af den kendte Philharmonic String Quartet. Efter 23 års ophold i England, hvor han blev statsborger 1951, vendte han, i nogen grad træt af Londons hektiske musikliv, tilbage til Danmark 1954. I krigsårene 1940–45 havde han været afskåret fra sit fædreland, men før og efter disse år havde han jævnligt gæsteoptrådt i Danmark. S.å. han vendte hjem oprettede man ved konservatoriet i Kbh. et ekstraordinært professorat til H. der blev ordinær professor i 1961, og indtil 1969 da han faldt for aldersgrænsen underviste i violinspil og kammermusik. Inden for denne periode var han fra 1956 i nogle sommersæsoner koncertmester i Tivolis koncertsals orkester, fra 1961 til 1963 gæsteprofessor ved Tokyo University of Arts og gav i øvrigt mange koncerter i Skandinavien, England, Tyskland, Holland og Italien samt indspillede en række grammofonplader. H.s violinspil har båret præg af musikalsk finfølelse, teknisk klarhed og alsidig indføling over for både klassisk og moderne musik. Hans mangeårige erfaring som lærer ved højt ansete undervisningsinstitutter har tillige gjort ham til en værdsat pædagog. – H. har beklædt flere tillidsposter i ind- og udland, bl.a. i bestyrelsen for Kammermusikforeningen af 1868 hvor han senere blev æresmedlem, og som præsident for den danske afdeling af European String Teachers Association. H. er desuden æresmedlem af The Royal College of Music i London og har i årenes løb fået tildelt en række betydelige ærespriser.

Familie

Forældre: lærer, organist Jens Christian H. (1856–1907) og Elvira Kathinga Alexandra Jakobsen (1864–1943). Gift 31.7.1926 i Søllerød med Else Werner, født 8.5.1903 i Kbh. (Trin.), død 7.12.1987, d. af grosserer Sigvart W. (1872–1959) og Inger Jantzen (1876–1947).

Udnævnelser

R. 1957. R.1 1966.

Ikonografi

Tegn. af Otto Christensen, 1959 (Fr.borg). Foto.

Bibliografi

Sverre Forchhammer: Musikkens store navne, 1946. Donald Brook: Violinists of today, London 1948. -Levnedsberetning i ordenskapitlet.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig