Henry Skov

Henry Skov, Henry Arnold Skov, 30.11.1886-28.7.1961, fabrikant. Født på Frbg, død sst., begravet sst. (Solbjerg). Efter sin skolegang kom S. i maskinlære i firmaet A/S Nielsen og Winther 1901–06 og videreuddannede sig på Kbh.s maskinteknikum, hvorfra han tog konstruktøreksamen 1908. Derefter havde han 1908–16 ansættelse på Teknologisk institut og det var under sit virke her han begyndte som selvstændig fabrikant. Under indtryk fra studierejser til værktøjsmaskinfabrikker rundt i Europa begyndte han som den første i landet sammen med konstruktør M. Sikker Hansen (død 1941) 1915 at konstruere mekaniske presser. De nye maskiner fandt så god afsætning at S. 1918 oprettede A/S Dansk Pressefabrik i Valby som han herefter ledede som administrerende direktør med Sikker Hansen som chefkonstruktør. Produktionen af pressemaskiner til industrivirksomheder blev dog allerede i begyndelsen af 1920erne suppleret med fremstilling af nye specialprodukter. S. udviklede i samarbejde med bryggerierne maskiner til fremstilling af blikølkapsler til afløsning af de hidtil anvendte korkpropper og igangsatte derefter produktion af såvel lakerede blikplader og ølkapsler som påsætningsmaskiner for disse. Fra slutningen af 1920erne optog virksomheden endvidere produktion af mælkekapsler og mælkeaftapnings-maskiner og i et nært samarbejde med mejerierne fik Dansk Pressefabrik i løbet af 1930erne gennemført indførelsen af standardiserede mælkeflasker der blev forsynet med de på virksomheden opfundne flaskelukkere (lakto crown-kapsler af aluminium og papir og senere kapselbånd) der efterhånden blev enerådende på mælkemarkedet. Til virksomheden knyttedes som datterselskab 1932 emballagefabrikken Dansk Papdåsefabrik og virksomheden indtog i kraft af et omfattende udviklingsarbejde en fremtrædende international position inden for pressemaskinbranchen i efterkrigsårene. S. ledede den store virksomhed til sin død 1961 hvorefter ejerskabet overgik til den af S. oprettede Henry og Mary Skovs Fond der bl.a. havde til formål at yde uddannelses- og forskningsstøtte. I løbet af 1960erne blev papdåseproduktionen helt opgivet som følge af kunststofemballagens fremtrængen og også pressemaskinfabrikationen blev fra slutningen af årtiet udsat for en stigende konkurrence der bevirkede, at produktionen helt standsedes 1976, hvorefter virksomheden blev overtaget af Thrige-Titan.

Udover ledelsen af den personligt skabte virksomhed havde S. en række erhvervsfaglige tillidshverv. Han var medlem af bestyrelsen for Blikvarefabrikantforeningen 1936–48, af Foreningen af fabrikanter i jernindustrien i København fra 1943, formand 1948–57, af forretningsudvalget for Jern- og metalindustriens sammenslutning til 1959, næstformand 1948–57 og af hovedbestyrelsen for Dansk arbejdsgiverforening 1948–59. I industrirådet, hvor han sad fra 1948, øvede han især en betydelig indsats som medlem af toldudvalget og som repræsentant i forsvarets materialnævn.

Familie

Forældre: slagtermester Peter Jørgensen S. (1856–1936) og Martha Dorothea Sofia Biermann (1859–1934). Gift 1.11.1913 i Frbg. k. med Mary Adolphine Emilie Petersen, født 9.11.1886 på Frbg., død 31.1.1971 sst., d. af repræsentant Peder Emil Pedersen (1859–1901) og Hanne Mathilde Ferdinandine Andersen (1848–1930).

Ikonografi

Mal. af Aug. Tørsleff ca. 1943. Foto.

Bibliografi

[Åge Schiøtt:] Dansk pressefabrik A/S 1918–43, 1943. Dansk pressefabrik 1918–68, 1968. Børsen 4.8.1961. - Papirer i Erhvervsark. Levnedsberetning i ordenskapitlet.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig