Herbert P.A. Jerichow

Herbert P.A. Jerichow, Herbert Peter Andreas Jerichow, 4.7.1889-17.8.1967, bryggeridirektør. Født i Kbh. (Vor Frue), død i Gentofte, begravet sst. Navneforandring fra Jerichau-Christensen 20.6.1910. J. dimitteredes 1907 fra Metropolitanskolen og tog seks år senere juridisk embedseksamen. 1913 blev han ansat i Landmandsbanken, men allerede året efter rejste han til Hamborg hvor han fortsatte sin uddannelse i bankierfirmaet L. Behrens & Sonne. Da krigen brød ud rejste J. til London hvor han blev ansat i The London City & Midland Bank Ltd., og senere, 1915–21, i The British Bank of Northern Commerce Ltd. 1921 rejste han til Paris hvor han var direktør for The Continental & Oversea Trading Co. Ltd. 1921–25, et handelshus der tilhørte Landmandsbanken. Under J.s Parisophold blev der arrangeret en kunstindustriel udstilling, for hvis danske kommissariat han blev generalsekretær. Herigennem knyttede J. en ny forbindelse til hjemlandet, idet han gennem udstillingsarbejdet kom i samarbejde med Tuborgdirektøren Benny Dessau, førstekraften når det gjaldt dansk deltagelse i internationale udstillinger. 1925 vendte J. tilbage til Danmark til en post som direktør i Gyldendal. 1931 indtrådte han på Dessaus opfordring i De forenede Bryggeriers direktion, i begyndelsen som leder af Kongens Bryghus, siden mere alsidigt, indtil han 1937 ved Dessaus død blev administrerende direktør, på hvilken post han sad, til han trak sig tilbage med udgangen af 1959.

Under krigen var J. i Sverige, og umiddelbart efter deltog han i den indkøbskommission der i England forhandlede internationale leverancemuligheder. Efter hjemkomsten ledede han bryggeriernes omfattende udvikling med modernisering, rationalisering og intensiveret salgsarbejde. J. lod amerikanske rationaliseringseksperter gennemgå Tuborgs administrative og produktive apparat, og gennem Marshallhjælp blev der mulighed for nyinvesteringer. Efter afskeden fortsatte J. som kommitteret i bryggerierne. Blandt hans mest fremtrædende tillidsposter kan nævnes formandskabet i Bryggeriforeningen 1946–59 og i statens eksportkreditudvalg 1947–60. J. var anglofil hele livet og formand for Dansk-engelsk selskab; endvidere var han kunstkender og samler i betydeligt omfang.

Familie

Forældre: departementschef Peter Andreas J. (1859–1916) og Louise Augusta Dagmar Thiedemann (1864–1935). Gift 1. gang 12.5.1914 i Kristiania med Ninni Heyerdahl, født 25.1.1887 i Kristiania, død 8.1.1924 i Kbh. (Johannes), d. af ekspeditionschef Thorbjørn H. (1854–1931) og Antonie Christine (Nini) Thinn (1859–1922). Gift 2. gang 4.5.1925 i Paris med Eva Dessau, født 30.9.1899 i Hellerup, d. af bryggeridirektør Benny D. (1868–1937) og Paula Heyman (1870–1951). Ægteskabet opløst 1939. Gift 3. gang 8.4.1941 i Gentofte (b.v.) med Grethe Inger Bjerregaard, født 27.7.1913 i Kbh., d. af grosserer Ove Christian B. (1888–1960) og Ellen Margrethe Espensen (1888–1976).

Udnævnelser

R. 1939. DM. 1947. K. 1954. K.1 1960.

Ikonografi

Busteaf H. Eickhoff, 1945. Foto.

Bibliografi

Børsen 3.7.1949, 3.7.1959, 3.12. s.å., 3.7.1964 og 18.8.1967. Tuborg- KB posten, 1973 (jubilæumsnr.).

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig