Herman Andersen

Herman Andersen, levede 1500, afladshandler. A. studerede 1490 i Greifswald, 1491 i Rostock og nævnes 3.11.1500 som præst fra Odense stift, magister i de frie videnskaber og doktor i den kanoniske ret samt "kapellan" og bestandig bordfælle hos kardinal Raimund Peraudi i Rom, da han af denne tillige med abbed Johannes Speglin beskikkedes til at være Peraudis kommissær ved korstogsafladens forkyndelse i Lunde kirkeprovins samt Slesvig og Linköping stifter. 1502 kom han til Danmark i dette ærinde. Poul Helgesen siger bittert om hans virksomhed at han "ved sine Afladsbreve og Buller, det vil sige ved fuldstændig Tøjlesløshed, udslukkede megen Gudsfrygt". Han nævnes af samme forfatter som tilhørende Johanniterordenen, 1502 forekommer han som prior (kommendator) for Skt. Hans kloster af denne orden i Ribe og 1503–04 i samme stilling i Odense. 1502 kalder han sig Artium et decretorum doctor, og 1503 nævnes han som eksekutor i domprovst Hans Urnes testamente.

Bibliografi

Acta pontificum danica V, 1913 nr. 3772. Danske mag. 1, 1745 294 298. Aktstykker, udg. af Fyns stifts litterære selsk. II, 1845 61. H. F. Rørdam: Monumenta hist. dan. I, 1873 410f. Lauritz Nielsen: Dansk bibliografi 1482–1550 3. – S. Cawallin: Lunds stifts Herdaminne III, 1856 87. I. Barfod og H. F. Rørdam: Kirke-kalender for Slesvig stift II, 1864 111f.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig