Herman Rée

Herman Rée, 8.9.1872-25.4.1945, ingeniør. Født i Århus, død i Gentofte, urne i Kbh. (Bispebjerg). R. tog polyteknisk eksamen 1890 og blev cand. polyt. 1897, var ansat ved Kbh.s vej- og kloakanlæg og ved anlæg af danske statsbaner, hvorefter han 1899–1909 studerede elektroteknik, dels herhjemme, dels i London. Fra 1900 var han ansat ved Kbh.s elektricitetsvæsen, 1919–23 som afdelingsingeniør. Som privatingeniør oparbejdede han efterhånden en betydelig praksis; navnlig har han opnået en omfattende virksomhed og en usædvanlig indsigt på kulkranernes område. Sin tekniske indsigt udnyttede han som medindehaver (1903–18) af Lehmann og Rées Patentbureau og var fra 1909 rådgivende ingeniør ved maskinanlæg. 1906–07 var R. censor ved Polyteknisk læreanstalt og fra 1909 var han eksaminator ved elektroteknisk installatøreksamen. 1903 udgav han sammen med F. C. Leth Vejledning for elektriske Installatører I–II. – R.s navn vil dog navnlig blive husket inden for idrætsverdenen, hvor han gjorde en stor og meget fortjenstfuld indsats. Karakteristisk for hans virksomhed på dette felt var personlig idrætslig dygtighed i forbindelse med betydelig teoretisk kyndighed på træningens og teknikkens område parret med administrative evner og en usædvanlig vilje til at træde til med betydelige pengeofre hvor der krævedes en hjælpende hånd. Han var i sin ungdom en fortrinlig gymnast, vistnok i sin tid Danmarks fineste reckgymnast, og han var omkring 1890 deltager på Kbh.s gymnastikforenings udvalgte hold. Som medlem af Polyteknisk roklub ydede han sin betydeligste indsats, dels som personlig udøver, dels og navnlig på træningens område. Hele hans indsats var præget af uegennyttig og beskeden tilbageholdenhed. Ved artikler i tidsskrifter m.v. virkede han som foregangsmand i en tid da træningens problem var ganske uopdyrket. I forbindelse hermed må nævnes hans opfindelse af en indikator til måling af roernes arbejde. Han oprettede 1942 D.S.R. bådeværft hvis overskud bl.a. skulle anvendes til støtte for ubemidlede polyteknikerroere. R. var æresmedlem af Danske studenters roklub fra 1917 og fik Dansk idræts-forbunds ærestegn 1932 og Foreningen for rosports guldmedalje.

Familie

Forældre: fabrikejer, grosserer Siegfried R. (1829–85) og Ida Emilie Naumann (1830–1919). Ugift.

Udnævnelser

R. 1929. DM. 1939.

Ikonografi

Foto.

Bibliografi

H. R. i D.S.R.s årbog 1942 109–12. – Danske studenters roklub. Årbog for 1922–23, 1923–24 31f. Opfindelsernes bog ved Helge Holst, 4. udg. I, 1923 18f. Festskr. i anledn. af Dansk foren. for rosports 50-års jubilæum 1937 29f 38 107. Roning 1944, 1945 53. Knud Secher m.fl.: Mindeord om H. R., 1946.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig