Hilmar Vestesen

Hilmar Vestesen, 30.1.1860-28.12.1943, fabrikant. Født i Vinding ved Horsens, død på Frbg., begravet sst. V. blev student 1878 fra Roskilde og tog 1884 polyteknisk eksamen. I nogle måneder var han derefter ingeniør ved Fakse Kalkbrud, men jan. 1885 ansattes han hos sin morbror, jernstøber og fabrikant S. Frich i Århus, og allerede 1.6. s.å. blev han sammen med John Wied indehaver af firmaet S. Frichs Eftf. Da firmaet 1912 blev omdannet til aktieselskab blev han en af dets direktører og var det til 1916 hvorefter han fortsatte som medlem af bestyrelsesrådet til 1934, mens P. Due-Petersen (1870-1945) blev aktieselskabets enedirektør. Som medlem af Frichs var V. med til at drive denne virksomhed frem til en af landets største og mest ansete jernindustrielle virksomheder, og det skyldtes først og fremmest V. at Frichs kort efter århundredskiftet optog produktion af lokomotiver og andet jernbanemateriel der i mellemkrigsårene skabte virksomhedens ansete internationale position. Samtidig udfoldede han en betydelig lokalpolitisk og organisatorisk indsats. Han var 1903-09 medlem af Århus byråd og sad sidstnævnte år i forretningsudvalget for landsudstillingen i Århus. 1924-30 var han formand i bestyrelsen for det konservative folkepartis vælgerforening i Århus og for amtsudvalget for Århus amt, og 1893-1931 var han medlem af søretten for Århus amt. Af hans mange erhvervsmæssige og faglige tillidshverv kan nævnes, at han var medstifter af Foreningen af fabrikanter i jernindustrien i provinsen 1895, i hvis bestyrelse han havde sæde som næstformand 1895-1910 og formand 1910-27, hvorefter han udnævntes til æresmedlem. Han var formand for Sammenslutningen af arbejdsgivere inden for jern- og metalindustrien i Danmark 1912-20 og for Elektroinstallatørforeningen for provinserne 1910-25 (æresmedlem 1925). Fra 1911 til sin død sad han i hovedbestyrelsen for arbejdsgiverforeningen og var 1912-27 medlem af forretningsudvalget. Endvidere var han fra 1912 i Industriforeningens repræsentantskab og 1915-25 medlem af Industrirådet. Med sin saglige indsigt og brede interesse for industriens udvikling indvalgtes han i en række særlige udvalg og kommissioner. Således var han 1911 medlem af udvalget vedrørende statsbanernes styreform og 1917 medlem af udvalget vedrørende Dansk købestævne. Han var 1910 medstifter af Dansk forening til beskyttelse af industriel ejendomsret og sad i bestyrelsen til 1930 og var medlem af International Labor Conference i Washington 1919, Genova 1921. I årene forud for den første verdenskrig sad han i bestyrelsen for flere jyske elektricitetsværker (Thisted, Mariager og Varde).

Fra 1925 trak han sig gradvis tilbage fra hovedparten af sine tillidshverv og flyttede 1929 til Kbh. hvor han tilbragte sine sidste år. Både som praktisk industrimand og under sit lange otium drev V. teknisk-videnskabelige studier. Han udgav 1911-12 fem afhandlinger Om Tilstandsændringer (Overgang fra Damp til Vædske, Mættet Damp og Draabe, Den kritiske Tilstand, Produktet af Tryk og Volumen og Umættet Damp og hyperkritisk Tilstand), og i 1930erne artiklerne Elektronernes Virksomhed under kemiske Reaktioner I–II. 1933-38, og Atomernes Mekanik, 1935. Som arbejdsgiver og organisationsmand var V. præget af en rolig og nøgtern vurderingssans, og han var i besiddelse af smidige forhandlingsevner der også vandt agtelse hos arbejderorganisationerne.

Familie

Forældre: sognepræst, sidst i Kongsted, Børge Qvist V. (1817-91) og Anna Frich (1831-1902). Gift 24.3.1886 i Roskilde med Anna Louise Jørgensen, født 16.2.1862 i Roskilde, død 24.8.1932 på Frbg., d. af manufakturhandler Hans Christian J. (1831-92) og Adelaide Wilhelmine Martine Svendsen (1835-1906).

Udnævnelser

R. 1909. DM. 1928. K2. 1936.

Ikonografi

Mal. af P. Olsen-Ventegodt, 1930 (Foreningen af fabrikanter af jernindustrien i provinsen). Foto.

Bibliografi

Søren Christensen: Sammenslutn. af arbejdsgivere indenfor jern- og metalindustrien i Danm. 1902-27, 1927 60-65. Samme: Foren, af fabrikanter i jernindustrien i provinserne 1895-1930, 1930. Demokraten 28.1.1940. Århus stiftstid. 30.12.1943. T. K. Thomsen i Nationaltid. 31.12. s.å. John Wied i Ingeniøren LIII, 1944 M 8. Electra, s.å. 20f. [G. E. Hartz] i Tidsskr. for industri, s.å. 17f. – Levnedsberetning i ordenskapitlet.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig