Holger Flensborg

Holger Flensborg, 22.4.1875-14.8.1965, ingeniør, banechef. Født i Odense (Skt. Hans), død i Kbh., urne på Tranebjerg kgd., Samsø. F. tog polyteknisk adgangseksamen 1892 og blev 1897 polyteknisk kandidat som bygningsingeniør. Umiddelbart efter eksamen blev han beskæftiget på banechefens kontor. 1897 blev han aspirant ved statsbanedriften. 1904 blev F., der var en af de yngre ingeniører generaldirektør Charles Ambt lagde mærke til, ekspeditionssekretær i generaldirektoratet, 1907 baneingeniør med tjeneste i Kbh. til 1908 og derefter i Århus; 1911 blev han kontorchef i generaldirektoratet fra hvilken stilling han 1916 avancerede til overingeniør og leder af statsbanernes anlægsafdeling. Ved Thomas Rabens afgang 1922 blev han chef for baneafdelingen hvilket han var til han 1942 nåede den dengang gældende aldersgrænse ved statsbanerne, nemlig 67 år. Han fortsatte imidlertid ved statsbanerne til 1945 med titlen anlægschef og forestod i denne periode nogle allerede påbegyndte arbejder, såsom banen fra Nykøbing til Rødbyhavn og elektrificering af banen til Ballerup.

Det var i F.s tid som banechef at de to store broanlæg Lillebæltsbroen og Storstrømsbroen blev bygget, og F. var den drivende kraft i forberedelserne af begge broer. Allerede 1917 blev F. medlem af et udvalg til undersøgelse af de da foreliggende projekter til Storstrømsbroen. Et lovforslag til en højbro blev udarbejdet, men nåede ikke frem til rigsdagen. Derefter samlede interessen sig imidlertid om Lillebæltsbroen, og 1924 vedtog rigsdagen loven om en dobbeltsporet jernbanebro over Lillebælt. Der var ikke foreslået vejforbindelse, og F. blev på det voldsomste angrebet herfor. Efter pres fra motororganisationerne blev der 1927 vedtaget en lov om udvidelse af broen med en færdselsbro. F. ledede broarbejdet og havde den endelige afgørelse af hvilken brotype der skulle anvendes. Man kan takke ham for at vi fik den enkle gitterkonstruktion som passer så smukt ind i omgivelserne. 1932 blev loven om bygning af Storstrømsbroen med både jernbane og vej vedtaget, og F. havde også den øverste ledelse af dette broarbejde. – I F.s tid som banechef udførtes også andre betydelige anlæg, såsom elektrificering af banerne til Holte og Klampenborg, forskellige dobbeltsporanlæg og et betydeligt antal mindre broer der bragte overkørsler mellem bane og vej ud af niveau.

F. havde en særlig evne til at knytte dygtige medarbejdere til baneafdelingen, og han var anset som en fremragende jernbanetekniker og administrator. F. har også været medlem af kommissioner udenfor statsbanerne, således kommissionen ang. havneforhold i Helsingør 1920, kommissionen ang. ny broforbindelse mellem Ålborg og Nørresundby 1920, bedømmelsesudvalget for international konkurrence om bro over Sydhavnen 1924 og kommissionen om konkurrence om udvidelse af Århus havn 1933 og af Fredericia havn 1963. – F. har været medlem af bestyrelsen for Kbh.s flydedok 1919-22 og bestyrelsen for Kbh.s frihavn 1942-65. Fra 1940 var han landbrugsministeriets tilsynførende med brunkulsproduktionen. Fra 1919 til 1963 har F. været censor i vej- og jernbanebygning ved polyteknisk eksamen, og 1919-28 var han medlem af Dansk ingeniørforenings bestyrelse. Han blev medlem af Akademiet for de tekniske videnskaber 1937, og 1946 blev han æresmedlem af Nordiska Jarnvagsmannasållskapet.

Familie

Forældre: intendant, senere overintendant og justitsråd Christian Peter F. (1839-1925) og Elisabeth Charlotte Selmer (1846-1932). Gift 17.11.1900 i Tranebjerg på Samsø med Margrethe Garde, født 23.6.1875 i Tranebjerg, død 6.6.1944 i Kbh., d. af sagfører, godsforvalter ved grevskabet Samsø Carl Christian G. (1842-1922, gift 2. gang 1882 med Claudine Christine Marie Anker, 1850-1916) og Augusta Marie Kruse (1842-77).

Udnævnelser

R. 1919. DM. 1924. K.21932. F.M.1 1935. K.1 1942.

Ikonografi

Foto.

Bibliografi

Ingeniøren 11.5.1935. – Levnedsberetning i ordenskapitlet.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig