Holger Hansen - arkivar

Holger Hansen, 20.6.1864-8.11.1938, arkivar, historiker. Født på Frbg, død i Kbh., begravet sst. (fællesgr., Bispebjerg). H. blev student 1882 fra Borgerdydskolen på Christianshavn, tog skoleembedseksamen 1888 (latin, græsk og dansk), var derefter nogle år lærer ved kbh.ske skoler og kursus indtil han 1893 blev assistent ved Landsarkivet i Odense. 1905 forflyttedes han til Rigsarkivet i Kbh., blev 1909 arkivsekretær og 1919 arkivar. 1923-34 var han landsarkivar for Sjælland. H. var en kyndig arkivar hvis interesser væsentlig lå inden for 1700-tallets historie. Foruden nogle mindre afhandlinger har han udgivet et par personalhistoriske bøger (Slægten Kruuse af Højelse, 1918 og Meddelelser om Slægten Klauman, 1922) samt desuden i Odense Bys Historie, 1926, skrevet om tiden fra Frederik II til 1770. Blivende betydning har hans store udgaver af akter og breve fra Struenseetiden: Kabinetsstyrelsen i Danmark 1768-1772 I–III, 1916-23 og Inkvisitionskommissionen af 20. Januar 1772 I-V, 1927-41. Det første værk indeholder en fuldstændig og udførligt kommenteret udgave af Struensees store mængde kabinetsordrer, det sidste alle aktstykker vedrørende processerne mod J. F. Struensee og Enevold Brandt og de store brevsamlinger som efter Struensees fald blev beslaglagt hos denne og især P. E. Gähler. Disse udgaver vil i lange tider være grundlaget for ethvert studium af disse års historie. Gennem den første har man for første gang fået udtømmende oplysning om administrationens historie i Struenseetiden og om Struensees indsats. – H. tog del i den danske george-istbevægelse, var 1923-32 kasserer i Dansk historisk fællesforening og 1922-28 formand for arkivarforeningen.

Familie

Forældre: bogholder August William H. (1832-1905) og Louise Henriette Sophie Heidenheim (1844-1909). -10.10.1899 på Frbg. (b.v.) med Ingeborg Westergaard, født 9.1.1870 i Fredericia, død 17.9.1953 i Gentofte, d. af intendant Anders Werner W. (1823-85) og Christine Demant (1828-1914).

Ikonografi

Foto.

Bibliografi

K. F[abricius] i Fortid og nutid XIII, 1939 63f.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig