Holger Horsten

Holger Horsten, Holger Brorsen Horsten, 18.11.1908-28.1.1987, direktør for børne- og ungdomsforsorgen. Holger Horsten blev student fra Haderslev 1926 og cand. jur. 1932. Han har i næsten hele sin karriere arbejdet inden for det socialministerielle område siden han 1933 blev sekretær i socialministeriet. Han blev fuldmægtig 1941, ekspeditionssekretær, kst. kontorchef 1946 og kontorchef 1948. I denne periode blev han optaget af børne- og ungdomsforsorgens problemer, og han udgav 1948 Børneforsorgen i Danmark. Den var i disse årtier standardhåndbogen på området og blev stadig ajourført. 7. udgave udkom 1969.

Holger Horsten udbyggede sine forudsætninger ved et studieophold som U. N. fellow i USA 1952. Mange af de impulser han modtog forsøgte han med held at omsætte i praktisk handlen, ikke mindst efter at han var blevet konstitueret som overinspektør for børneforsorgen 1955. Han udnævntes til direktør for børne- og ungdomsforsorgen 1958, en stilling som han beklædte til 1979. I denne periode udvidede daginstitutionsområdet sig voldsomt, døgninstitutionsområdets standard højnedes stærkt, og der skabtes et ensartet niveau der vakte international interesse. I forbindelse med socialreformen indgik området i socialstyrelsen og ved bistandslovens gennemførelse blev børne- og ungdomsforsorgens virksomhed udlagt til amter og kommuner, og Holger Horsten ledede denne proces. Under hans ledelse vandt behandlingstanken indpas i børne- og ungdomsforsorgen, og nye institutionstyper hvor der arbejdede team af pædagoger, psykologer, psykiatere og socialrådgivere opstod.

Holger Horsten udøvede en stor del af sin indsats gennem de centrale udvalg på området. Han var bl.a. formand for børne- og ungdomsforsorgens pædagogiske og økonomiske nævn 1958–76 og uddannelsesrådet vedrørende uddannelse til børneforsorgspædagog og omsorgspædagog 1958–79. Han har endvidere været medlem af og formand for talrige udvalg, ligesom han har interesseret sig for den private indsats på området bl. a. i Red Barnet. Han indså nødvendigheden af at uddanne personalet og tog initiativet til oprettelsen af børneforsorgsseminarierne i 1958. Der er nu 11, der fra 1971 gennemfører en treårig uddannelse.

Holger Horstens interesse for medarbejdernes situation gav sig også udtryk i formandskabet for Børneforsorgens Pensionskasse (1948–76), i hvilken periode områdets medarbejdere fik pensionsforhold omtrent svarende til tjenestemænds. Holger Horsten udnyttede sine talrige internationale erfaringer i sit daglige arbejde, men bragte også danske ideer og dansk støtte til udlandet. Fra 1949–78 havde han mange funktioner inden for International Union for Child Welfare. I perioder var han vicepræsident og formand for programkomiteen. Han var formand for den danske sektion af Nordisk sammenslutning til værn for børn og unge 1958–79.

Holger Horsten har altid været optaget af at være med til at få noget igang. Det gælder også internationalt fx ved personaleuddannelsesinstitutioner i Tyrkiet og skolehjem i Kenya hvor et har fået navnet Horsten House.

Familie

Holger Horsten blev født i Kiel.

Forældre: lærer, senere skoleinspektør Niels William Hans Nielsen (1871–1951) og lærer Justine Wilhelmine Brorsen (1881–1977). Navneforandring 1934. Gift 1. gang 16.10.1937 i Kristiansand med Esther Krüger, født 24.12.1912 i Kristiansand, død 15.9.1955 i Gentofte, d. af murermester Johan Martin K. (1868–1929) og Ragna Mathilde Finstad (1877–1970). Gift 2. gang 3.1.1957 i Ejby med forstander Karen Brøns Poulsen, født 9.8.1918 i Flakkebjerg, d. af forstander Laurids P. (1889–1970) og Margrethe Brøns (født 1896).

Udnævnelser

R. 1948. R1. 1956. K. 1973.

Ikonografi

Foto.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig