Holger Nielsen (idrætspioner)

Artikelstart

Holger Nielsen, Holger Louis Nielsen, 18.12.1866-26.1.1955, idrætspioner. Født i Kbh. (Garn.), død i Hellerup, begravet Vedbæk kgd. N. kom som dreng på hærens elevskole og blev derfra befalingsmand i artilleriet. Efter at have gennemgået gymnastikskolen afgik han som løjtnant og avancerede senere til oberstløjtnant. I en lang årrække (1891-1914) var han knyttet som gymnastiklærer til Ordrup gymnasium; 1919-45 var han idrætsinspektør i Gentofte kommune, 1927-30 forstander for Statens gymnastikinstitut og 1898-1938 formand for udvalget for skole-gymnastik og idræt. Lige fra N. som ung gymnastiklærer begyndte sin virksomhed har han hørt til dansk idræts foregangsmænd. Han var med til at grundlægge Dansk gymnastikforbund (1899) og Dansk svømme- og livredningsforbund (1907) og har overhovedet spillet en fremtrædende rolle i arbejdet for at organisere idrætten. Hans mangesidige og grundige faglige indsigt har været af stor betydning for det idrætslige arbejde hertillands; hans råd og hans direkte vejledning har været søgt på en mængde forskellige områder, og bevidst eller ubevidst bygger dansk idrætsinstruktion for en ikke ringe del på hans forberedende arbejde. Desuden har N. haft betydning ved at indarbejde idrætten i den danske skole. Han var med til at tilrettelægge de allerførste idrætsstævner for skoleelever, og ved gennemførelsen af en mængde sådanne stævner har hans initiativ og medvirken spillet en afgørende rolle. Han var den første der udformede regler for håndboldspillet, og den der først indførte atletik i gymnasieskolen. Ganske særlig betydning har han haft for svømning og livredning, og på dette område er hans navn også blevet kendt langt uden for landets grænser. Gennem mangeårig syslen med problemet druknedes genoplivning nåede han til en løsning (H. N.-metoden, 1932) der vandt megen anerkendelse og vid udbredelse i kraft af sin simple teknik, sin store anvendelighed ved en mængde forskellige ulykkestilfælde og sine fortrinlige resultater.

Familie

Forældre: oboist i den kgl. livgarde Vilhelm N. (1839-99) og Frederikke Jensen (1844-1919). Gift 1. gang 10.4.1891 i Kbh. (Pauls) med Julie Johanne Vilhelmine Klæbel, født 6.11. 1868 i Kbh. (Trin.), død 9.3.1954, d. af snedkermester Viggo Julius K. (1834-1900) og Anna Marie Kirstine Buck (1840-1917). Ægteskabet opløst. Gift 2. gang 10.7.1907 på Frbg. med Thyra Marie Dam, født 2.3.1878 i Århus, død 13.2.1961 i Hellerup (gift 1. gang 1899 med exam. pharm. William Jens Emil Ravnbjerg, 1874-1919), d. af købmand, landstingsmand, sparekassebestyrer, sidst bogtrykker Andreas D. (1846-91) og Caroline Møller (1846-97).

Udnævnelser

R. 1914. DM. 1923. K2. 1937.

Ikonografi

Bronzebuste af Grethe Bjørn-Petersen ca. 1929. Foto.

Bibliografi

[H. G. Olrik:] Oversigt over lærerstanden ved Sorø akad. 1822-1922 = Arsskr. for Sorø akad.s skole 1921-22 103-05. – Levnedsberetning i ordenskapitlet.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig