Holger Nielsen - virksomhedsejer

Holger Nielsen, 19.7.1888-26.2.1955, fabrikant. Født i Kbh. (Stefans), død sst., begravet sst. (Vestre). N. kom i seksårs alderen efter moderens tidlige død i hjemmet hos en onkel der var landkøbmand på Randers-egnen. Han gennemgik en købmandsuddannelse hos købmand I. Bøttern i Hvorslev og fortsatte året efter med en videregående teoretisk uddannelse på Den jyske handelshøjskole i Århus. Det følgende par år opholdt han sig i USA hvor han havde beskæftigelse af forskellig art. Efter hjemkomsten var han ansat i Vamdrup i den tyske del af Sønderjylland som bogholder i firmaet H. I. Jørgensen indtil han 1913 fik stilling i olievirksomheden Alfred Olsen & Co. i København hvor han efter kort tids ansættelse blev uddannet til afdelingsleder. Hans interesse for at etablere sig som selvstændig førte til at han 1917 åbnede en blandet agenturforretning (kemikalier, tobak, brændsel), og denne virksomhed suppleredes efter kort tids forløb med nye initiativer idet N. under medvirken fra svigerfaderen og sin kompagnon fra 1925 Niels Overgaard (f. 1899) gik i gang med en fabriks-produktion af håndbrandsprøjter og oliepumper. Produktionen udvidedes efterhånden til at omfatte en lang række af hjemmenes isenkramvarer (fx brødmaskiner, vridemaskiner, tøjruller, husholdningsvægte, primusapparater) og fra omkring 1930 kom yderligere de to produkter, plæneklippere og barberblade til der efterhånden sammen med brandslukningsudstyret kom til at skabe grundlaget for at virksomheden – fra 1932 under navnet Ginge-Fabriker A/S – i løbet af få år blev landets førende på disse felter. Især Ginge-barberbladet blev ved hjælp af en omfattende reklameindsats ("Den skarpeste klinge er Ginge") en betydelig succes, og N. påbegyndte derfor 1938 en produktion heraf i England i datterselskabet Chade Manufacturing Company der dog efter 10 års forløb afhændedes. I stedet udvidede N. i begyndelsen af 1950erne sine aktiviteter på andre områder, og 1955 – samme år som N. døde – erhvervedes virksomhederne A/S Scania-Vabis og Raadvaddam (A/S Raadvad Knivfabrik) tillige med disses datterselskab, automobilfirmaet Scaniadam. Som leder af selskabet indtrådte sammen med Niels Overgaard N.s søn Kaj Ginge-Nielsen (f. 1921). Disse fortsatte aktivitetsudvidelserne i 1960erne, fra 1965 under navnet Ginge-Raadvad hvor hovedvægten især blev lagt på produktionen af brandslukningsmateriel, herunder elektronisk overvågningsudstyr (udskilt i datterselskabet A/S Ginge Brand og Elektronik i 1970) samt plæneklippere og knivvarer, mens barberbladsproduktionen måtte opgives som følge af udviklingen af elshavere. Under nedgangskonjunkturerne i 1970erne kom firmaet som følge af likviditetsproblemer og fejlslagne dispositioner i stærk tilbagegang. Indehaverne måtte 1977 afhænde hovedparten af den tidligere så blomstrende virksomhed der under N.s ledelse var båret frem af dennes fine købmandsmæssige indføling samt hans evne til at vælge dygtige tekniske medarbejdere. Personligt var N. præget af en beskeden livsførelse og bortset fra en kort periode (1931-34) som medlem af bestyrelsen for Grossistsammenslutningen af 1930 og fra 1940 for Børnenes kontor påtog han sig ikke offentlige hverv, men koncentrerede sig om virksomhedsledelse samt sine interesser for galopsport og malerier af hvilke han havde en fyldig samling.

Familie

Forældre: murer Jens Christian N. (død 1910) og Christine Skjellerup (død 1894). Gift 30.10.1920 med Dina Elisabeth Ginge, født 10.7.1893 i Kbh., død 26.3.1921 sst. (Frelsers), d. af brandmester Peter Reventlow G. (1866-1949) og Hansine Jørgine Wilhelmine Kirstine Jensen (1868-1949).

Udnævnelser

R. 1938.

Ikonografi

Foto. QMal. af Herman Vedel.

Bibliografi

Børsen 27.2.1955. – Levnedsberetning i ordenskapitlet.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig