Holger Peschardt-Hansen

Artikelstart

Holger Peschardt-Hansen, 15.5.1896-26.10.1986, civilingeniør. Født i Middelfart. P.-H. blev student fra Vejle 1914, cand.polyt. som bygningsingeniør 1919 og fik som ganske ung kandidat ansættelse i ingeniørfirmaet Birch og Krogboe hvor han hurtigt fik selvstændige opgaver, bl.a. kloakeringen af Tønder by, der vanskeliggjordes ved at byen er bygget på flyde-sand. Arbejdet blev statens gave til Tønder by i anledning af genforeningen. P.-H. løste opgaven med stor dygtighed og vandt dermed et sikkert fodfæste i firmaet. 1933-69 var P.-H. medindehaver af firmaet, det største rådgivende ingeniørfirma i landet. Han var den ledende og en dygtig forretningsmand der forstod at varetage firmaets interesser. – P.-H.s bygherrer har i overvejende grad været offentlige myndigheder. Han har bl.a. ledet projekteringen af ingeniørarbejderne ved radiohuset, lufthavnen i Kastrup, Palladium, Statsanstalten for Livsforsikring samt sygehusene i Frederiksborg og Ringkøbing amter. Særlig må nævnes det meget betydelige arbejde med projekteringen af installationerne ved den nye polytekniske læreanstalt i Lyngby der var Danmarks hidtil største byggeforetagende. 1970 blev P.-H. kommitteret i firmaet og fra 1973 konsulent.

Også på det organisatoriske område har P.-H. været særdeles aktiv. Han var medlem af hovedbestyrelsen for Dansk ingeniørforening 1945-51 og 1957-63 sat af bestyrelsen for Foreningen af rådgivende ingeniører 1940-67 (formand 1949-67). Han gjorde en stor indsats for opbygning af et fagligt samarbejde mellem de skandinaviske ingeniørforeninger, var den drivende kraft ved skabelsen af Dansk selskab for opvarmning og ventilation (formand 1945-61, 1962 æresmedlem). P.-H. var også en af initiativtagerne til Statens byggeforskningsinstitut og var medlem af bestyrelsen 1945-70 (formand 1953-59). Han fik igangsat undersøgelser af økonomisk varmeisolering, understregede i artikler stærkt den nationaløkonomiske betydning af at kombinere elektricitetsproduktion og opvarmning, hvilket med de stigende energipriser er blevet endnu mere ønskeligt. P.-H. var medlem af bestyrelsen for lydteknisk laboratorium 1945-70, af Gentofte kommunes bygningskommission 1952-63 samt af licitationskommissionen 1955-63, og var censor i fagene opvarmning og ventilation ved Polyteknisk læreanstalt 1939-70. P.-H. blev medlem af Akademiet for de tekniske videnskaber 1954 og af Danmarks naturvidenskabelige samfund 1967.

Familie

Forældre: arkitekt Niels Christoffer Hansen (1863-1930) og Dagmar Sofie Peschardt (1871-1950). Gift 1. gang 5.11.1921 med Gudrun Agnete Suzette Lawaetz, født 13.7. 1896 på St. Croix, d. af dr.teol. H. L. (1864-1949) og Ingeborg Vilhelmine Wahl (1864-1940). Ægteskabetopløst 1945. Gift 2. gang 5.5.1956 i Gentofte (b.v.) med Ruth Hornbech, født 18.3.1902 i Kbh., d. af missionær, sognepræst Carl Marius H. (1871-1934) og Olga Elisabeth Hansen (1877-1907).

Udnævnelser

R. 1943. R1. 1956. K. 1965.

Ikonografi

Foto.

Bibliografi

Levnedsberetning i ordenskapitlet.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig