Holger Skeel

Holger Skeel, 2.4.1699-9.3.1764, stiftamtmand. Født i Køge, død i Kbh. (Frue), begravet i Frue k., Ålborg. Efter at have været landkadet 1714–16 og gjort tjeneste ved hoffet ansattes S. 1730 som amtmand over Nordborg og Ærø amter. Fra dette embede afskedigedes han 1746, men blev 1748 stiftamtmand over Ribe stift og amtmand over Riberhus amt. 1750 overtog han det vigtige embede som stiftamtmand over Sjællands stift og amtmand over Roskilde amt. Regeringen ønskede meget at knytte ham til centraladministrationen, og man tilbød ham en plads i rentekammeret. Han afslog imidlertid tilbudet og forblev i embedet som stiftamtmand indtil sin død. Dog lod han sig 1752 udnævne til tilforordnet i højesteret, og han blev 1762 medlem af overskattedirektionen. Ved siden af sin embedsgerning virkede S. ivrigt som godsejer. Han havde 1729 arvet Fårevejle på Langeland og tiltrådte 1735 besiddelsen af stamhuset Birkelse. Efter sin mor arvede han 1743 Mullerup på Fyn, og endvidere ejede han Mørup og Bonderup på Sjælland. Han gjorde meget for sine godsers fremgang og stiftede flere legater. – Patron for Roskilde adelige jomfrukloster 1763. – Hofjunker 1717. Kammerjunker 1721. Etatsråd 1730. Konferensråd 1740. Gehejmeråd 1755. – Sønnen Frederik (Fritz) Christian Skeel, født 26.11.1735, død 11.4.1798, blev efter juridisk eksamen fra Sorø akademi officer i hestgarden, senere ved slevigske kyrassérregiment hvorfra han afgik 1772 som sekondmajor. Han boede på det fædrene Mullerup og ejede desuden stamhuset Birkelse og Nakkebølle. 1797 stiftede han det Skeelske majorat og det Skeelske fideikommis. Kammerherre 1773. Gehejmeråd 1792. Hv. R. 1780.

Familie

Forældre: kaptajn Anders S. til stamhuset Birkelse (1665–1702) og Sophie Amalie Vind (1668–1743). Gift 12.4.1730 på Kbh.s slot (Slotsk.) med baronesse Regitze Sophie Gilldencrone, født 22.5.1706 på Vilhelmsborg, død 27.10.1779 i Ålborg, d. af senere stiftamtmand, gehejmeråd, baron Christian G. (1676–1746) og Margrethe Amalie Moth (1683–1755). – Far til Jørgen Erik S.

Udnævnelser

Hv. R. 1747. L'union parfaite 1757.

Ikonografi

Mal. af Joh. Hörner (Fr.borg), gentagelser og kopier (Birkelse; Ribe rådhus og domk.; Roskilde adelige jomfrukloster; forhen Orebygård).

Bibliografi

Vilh. S. Skeel: Optegn, om familien Skeel, 1871 298–302. Aug. Fjelstrup i Pers. hist. t. 6.r.II, 1911 247–56. Luxdorphs dagbøger, udg. E. Nystrøm I, 1915–30. Højesteret 1661–1961 I-II, 1961.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig