Ib Windfeld, Ib Marius Windfeld, 26.10.1875-12.9.1960, inspektør. Født på Tanderup, Farup sg., Ribe amt, død på Frbg., begravet på Frbg. kgd. W. tog præliminæreksamen fra Ribe latinskole 1892. I de næste otte år arbejdede han ved praktisk landbrug, de to sidste år som forvalter på større gårde. Derefter kom han på landbohøjskolen hvorfra han blev landbrugskandidat 1902. I de næste to år var han overassistent ved de banebrydende fodringsforsøg prof. H. Goldschmidt gennemførte for at få klarlagt kvægbrugets rentabilitet. Gode sprogkundskaber i forening med et udpræget talent for administrativ virksomhed skaffede ham allerede i 1903 stillingen som sekretær for foreningen til fremme af landbrugets eksport. Desuden var han medarbejder ved Agrar-Dagbladet 1904-05, redaktionssekretær for Ugeskrift for Landmænd 1905-06, konsulent for A/S Det danske Gødningskompagni 1905-21 og sekretær i foreningen De danske atlanterhavsøer og samtidig redaktør af foreningens medlemsblad "Atlanten" 1906-20. I et nært samarbejde med danske firmaer og danske landbrugskonsulenter på stedet lykkedes det W. at få afsætningen af danske avlsdyr til Rusland og randstaterne bragt ind i faste rammer; noget som kom danske eksportører til gode da samhandelen blev genoptaget efter 1920. W. må også tillægges en stor del af æren for at have introduceret den rigt ydende kartoffelsort "Up to date" i Danmark. Dette fik stor betydning for den danske kartoffeleksport til England. W. var desuden leder af Landøkonomisk Rejsebureau 1912-21, og selv om krigsårene betød et alvorligt afbræk i arbejdet blev der dog i disse år udsendt ikke så få danske landmænd til læresteder i Midt- og Østeuropa. Da W. 1921 overtog stillingen som inspektør på landbohøjskolen blev han stillet over for den omfattende opgave at koordinere praktiske og faglige problemer i forbindelse med højskolens store udvidelser. Byggeriet på Rolighedsvej omfattede bl.a. klinikker og store afdelinger for veterinærundervisningen, et stort slagterilaboratorium og et nyt bibliotek. Fast og effektivt styrede W. dette kæmpeprojekt samtidig med at han i kraft af sin faglige ekspertise kunne rådgive højskolens ledere i alle spørgsmål. I en årrække var han censor ved eksamen i husdyrfagene. En særlig indsats gjorde han for de vordende landbrugskandidater ved at få oprettet Veterinær- og landbohøjskole-kollegiet og ved at fungere som sekretær for Landbrugets studiefond og bestyrelsesmedlem i Fondet til landmænds uddannelse. De to sidstnævnte poster varetog han også efter sin afsked 1945. Æresmedlem af Foreningen af danske landbrugskandidater 1946.

Familie

Forældre: proprietær Thomas Ibsen W. (1826-1900) og Nielsine Windfeld (1831-1912). Gift 1. gang 28.4.1904 i Brørup, Ribe amt, med Ane Marie Mortensen, født 18.5.1872 i Eskelund, Brørup sg., død 28.6.1912 på Frbg., d. af sognefoged, gårdejer Hans Madsen M. (1842-1904) og Maren Sørensen (1844-1915). Gift 1. gang 25.10.1913 i Kbh. (Johs.) med Anna Marie (Amie) Gjellerup, født 9.12.1876 i Kbh. (Johs.), død 10.10.1951 på Frbg., d. af handelsagent, senere grosserer Christian Peter G. (1844-1910) og Maren Margrethe Beck (1853-1933).

Udnævnelser

R. 1926. DM. 1941.

Ikonografi

Foto.

Bibliografi

Ugeskr. for landmænd LXVI, 1921 567f. L. O. [Pedersen] sst. LXXX, 1935 676. Aksel Milthers sst. LV, 1960 607. K. R[aunkjær] i Vort landbrug XL, 1921 485f. N. Thorkil-Jensen i Den kgl. veterinær- og landbohøjskoles årsskr., 1961 156f. – Levnedsberetning i ordenskapitlet.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig