Ingeborg Skeel

Ingeborg Skeel, ca. 1545-17.10.1604, godsejer. Efter flere års forhandlinger med kongen fik Ingeborg Skeel og hendes mor 1578 mageskiftebrev på Voergård for Nygård. Ingeborg Skeel og hendes mand synes derefter at have boet på Voergård som hun blev eneejer af ved moderens død, og som hun synes selv at have administreret med stor myndighed. I årene 1588–91 opførte hun her den endnu bevarede pragtfulde renæssanceborg, de under Voergård og Asdal hørende kirker lod hun restaurere og delvis forsyne med nyt inventar og endvidere oprettede hun 1583 et hospital i Sæby hvilket dog gik til grunde ved hendes død, fordi Otte Banner ikke havde medunderskrevet gavebrevet. Samtidig med sit ægteskab overtog Otte Banner det vidtspredte Sejlstrup len, og 15.8. fik han og hustru livsbrev på lenet som Ingeborg Skeel administrerede til sin død. Endvidere havde hun fra 1586 forleningen af Amtofte (Thy) og Strekhals gods (Mors), og ved køb udvidede hun sine private besiddelser. Hendes virkelyst spores også i at hun drev betydelig handel med korn og andet; 1598 leverede hun mursten til bygning af Koldinghus, og 1587 klagede borgere i Ålborg over at hun drev landprang, holdt telt på markederne hvor hun solgte forskellige varer, bl.a. tysk øl, og at hun havde købmandshandel i Jelstrup og Rakkeby sogne. Hendes store byggeforetagender og energiske ledelse af gods og len medførte nødvendigvis store krav til fæstebønderne, og det er vel disse byrder der har ladet den folkelige overlevering skildre fru Ingeborg som en gerrig og ondsindet kvinde. Historien ved intet nedsættende at berette om hende, og at hun i sin alderdom tog to spæde adelsbørn til sig vidner vel nærmest om et mildt sind.

Familie

Ingeborg Skeel døde på Voergård ved Sæby og ligger begravet i Voer. Forældre: Niels Skeel til Nygård ved Kolding mv. (død 1561) og Karen Krabbe (død 1586). Gift 31.8.1560 på Nygård med Otte Banner til Asdal, født ca. 1525, død 17.12.1585 på Voergård, s. af rigsmarsk Erik Eriksen Banner til Kokkedal (1484–1554) og Mette Rosenkrantz (død 1533).

Ikonografi

Afbildet på forældrenes epitafiemal. (Vinderslev k.). Knælende statue på epitafium (Voer k.), afbildet på træsnit af F. Hendriksen efter tegn. af J.H. Hansen, 1878, figuren af Skeel på træsnit efter tegn. af H.N. Hansen, 1878.

Bibliografi

Vilh. S. Skeel: Optegn, om familien Skeel, 1871 120–26; suppl., 1882 36–39. Urban Hansen: Fru Ingeborg på Voergård, 1920. P. Christensen: Voergård, 1930 63–125. Kj. Galster: Ålborg katedralskole 1540–1940, 1940 37–47. Danske slotte og herregårde, 2. udg. ved Aage Roussell X, 1966 80–87.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig