Inger Gøtzsche

Inger Gøtzsche, Inger Dorothea Gøtzsche, 8.2.1912-.2001, sygeplejerske, forstander. Inger Gøtzsche blev student fra Haslev gymnasium 1930. Derefter tog hun undervisning i musik og var beskæftiget med husligt arbejde, indtil hun 1934 blev optaget som elev ved Bispebjerg hospitals sygeplejeskole hvorfra hun tog eksamen 1939. Så fulgte seks måneders supplerende uddannelse i psykiatrisk sygepleje. 1941-42 deltog hun i kursus ved Århus univ. for sundhedsplejersker og for ledende og undervisende sygeplejersker (linien for undervisende sygeplejersker).

Bortset fra enkelte korte perioder som sygeplejeassistent ved sygehusene i Slagelse og Hillerød arbejdede Inger Gøtzsche hovedsagelig inden for sit speciale: uddannelse af sygeplejeelever. 1940-41 og 1942-49 var hun således ansat på Rødkilde højskole (forskole for sygeplejeelever) på Møn, først som instruktionssygeplejerske og fra 1946 som forstanderinde. 1950-51 var Inger Gøtzsche på studieophold i USA og Canada hvor hun ved Toronto universitets sygeplejeskole gennemgik et kursus i videregående sygeplejeuddannelse. Efter i ca. et år at have været instruktionssygeplejerske ved den til centralsygehuset i Hillerød knyttede sygeplejeskole mødte Inger Gøtzsche sit livs største faglige udfordring, da hun 1952 blev ansat som sygeplejerådgiver ved verdenssundhedsorganisationen (WHOs) regionalkontor for Mellemøsten i Alexandria, Egypten. I fortsættelse af det arbejde Eli Magnussen havde påbegyndt lykkedes det Inger Gøtzsche i samarbejde med sundhedsmyndighederne og sygeplejerskerne i WHOs medlemslande i Mellemøsten at ændre sygeplejeuddannelsen, så den foruden pleje af syge kom til at omfatte sygdomsforebyggende og sundhedsfremmende arbejde. Desuden medvirkede Inger Gøtzsche ved oprettelse af en sygeplejeskole ved universitetet i Alexandria. Skolen der åbnede oktober 1955 havde til opgave at uddanne unge kvinder med studentereksamen til sygeplejersker. Uddannelsen skulle ligge på et kvalitetsniveau der skulle gøre de pågældende egnede til at påtage sig lederposter i deres eget land.

1957 vendte Inger Gøtzsche tilbage til Danmark, og 1958-78 virkede hun som forstander for Børkop højskole (forskole for sygeplejeelever), kun afbrudt af en periode på to måneder i 1960 hvor hun var konsulent ved et WHO-seminar i Vestpakistan for ledende sygeplejersker fra Mellemøsten.

Inger Gøtzsche var både fagligt og kirkeligt interesseret. Hun var således formand for Dansk sygeplejeråds kreds for Præstø amt 1946-49 og for Vejle amt 1969-73. Fra 1965-73 var hun medlem af Gauerslund menighedsråd, de sidste fire år som dets formand. Desuden var hun medlem af radiorådet 1971-74 og af landsstyrelsen for Kristelig lytter- og fjernseerforening 1974-78.

Inger Gøtzsche afsluttede sin professionelle karriere med at skrive Sygeplejens udvikling og kulturhistoriske baggrund, 1978 (2. udg. 1993). Bogen er udgivet af Dansk sygeplejeråd og er en lærebog for sygeplejeelever, men den er samtidig et betydningsfuldt historisk værk af almengyldig værdi. Inger Gøtzsche skrev desuden en række faglige artikler samt ydet bidrag til Peter Beck og Inger Gøtzsche: Maria Madsen 1900-1974. Mindeskrift, 1975.

Efter at Inger Gøtzsche var stoppet som forstander, påbegynte hun en universitetsuddannelse og blev i 1995 cand.phil. i historie. Hendes speciale Sygeplejen og højskolen 1927-1981 blev udgivet i 1996. Hun udgav endvidere Klostervæsen og sundhedsvæsen i Danmarks og Europas middelalder, 2001.

F.M.2. 1978.

Familie

Inger Gøtzsche blev født i Eltang.

Forældre: læge Christan G. (1874-1952) og Rigmor Gad (1876-1939). Ugift.

Bibliografi

Interview i Tidsskr. for sygeplejersker, 1952 nr. 6 178f og sst. 1956, nr. 1 10-15. Interview i Sygeplejersken, 1979 nr. 2 12-14.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig