Ingrid Jespersen

Artikelstart

Ingrid Jespersen, 24.1.1867-22.11.1938, rektor. Ingrid Jespersen dimitteredes 1889 fra N. Zahles seminarium. Hun tog 1891 institutbestyrerindeeksamen og var derefter i tre år bestyrer af Elisabeth Gads skole. 1894 oprettede hun Ingrid Jespersens skole for piger, i en villa i Nordre Frihavnsgade på Østerbro i København. Elevtallet voksede hurtigt så at skolens bygninger måtte udvides (1897, 1900, 1912, 1932). Præliminæreksamen holdtes første gang 1898, sidste gang 1907. Efter at skolen 1905 havde opnået anerkendelse som gymnasieskole dimitteredes det første hold studenter 1908. Året efter holdtes for første gang den nyindførte pigeskoleeksamen.

I de første år ejede Ingrid Jespersen selv sin skole, men 1912 omdannede hun den til en selvejende institution. Da staten og hovedstadskommunerne i henhold til lov af 20.3.1918 overtog en række private gymnasieskoler i København holdt Ingrid Jespersen sin skole udenfor. En betingelse for overtagelsen var nemlig at forberedelsesskolen skulle nedlægges; det ønskede Ingrid Jespersen ikke da hun lagde vægt på at børn kunne få et ubrudt skoleforløb. Hun gik af som rektor 1930, men var derefter formand for skolens bestyrelse indtil sin død.

Ingrid Jespersen var skoleleder, og hun var dansklærer, først og fremmest i gymnasiet. Organisatorisk talent og overblik, en målbevidst pligtfølelse og tro på skolens opgave fremhæves i samtidens karakteristikker af Ingrid Jespersen som rektor. Hun hørte til de myndige rektorer, men strengheden blev mildnet af en humor der blev værdsat af både elever og forældre. På flere områder lod hun skolen tage pædagogiske initiativer; her indrettedes således 1903 det første danske skolelaboratorium til fysik og kemi; skolen indførte som en af de første herhjemme husgerning som regulært skolefag, og i en årrække havde skolen som den eneste pigeskole også sløjd som eksamensfag til studentereksamen. Ingrid Jespersen havde sans for det festlige, og det satte præg på hendes undervisning i dansk litteratur. Engagement, idérigdom og kærlighed til litteraturen har gjort denne undervisning til en varig oplevelse for talrige elever. Ingrid Jespersens litterære interesse gav sig også udslag i en oversættelse til dansk af en del af Pearl S. Bucks forfatterskab, bl.a. Den gode jord.

Uden for skolen havde Ingrid Jespersen en række tillidshverv. Hun var medlem af opgavekommissionen for studentereksamen 1910–31, ministeriets repræsentant i bestyrelsen for faglærerindeeksamen 1923–38, medlem af styrelsen i de private fuldstændige højere almenskolers pensionskasse 1905–30, medlem af det ministerielle udvalg af 1928 til revision af gymnasiets undervisningsplan. Efter Ingrid Jespersens død stiftedes i henhold til hendes testamente Rektor frøken Ingrid Jespersens legat der bestyres af Dansk kvindesamfund og Ingrid Jespersens skole.

Familie

Ingrid Jespersen blev født i København (Lyngby), urne på Egebæksvang kirkegård i Espergærde. Forældre: forlagsboghandler Edvard Julius Marie Jespersen (1831–1904) og Henriette Klein (1831–1922). Ugift. – Søster til Halfdan Jespersen.

Udnævnelser

Fortjenstmedaljen af guld 1930.

Ikonografi

Mal. af V. Irminger, 1920 (Ingrid Jespersens skole). Foto. – Mindesten efter udkast af Carl Brummer (Egebæksvang kgd., Espergærde).

Bibliografi

Berl. tid. 24.1.1917. Ellen Hartmann i Bog og nål, 1930 90–92. Ingrid Jespersens skoles progr. 1930, 1939 og 1944. Olga Eggers: Kendte da. kvinder, 1934. – Arkiv på Ingrid Jespersens skole.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig