Jóannes Rasmussen

Jóannes Rasmussen, 29.2.1912-5.1.1992, statsgeolog. Født i Torshavn. R. voksede op i et åndeligt rigt, nationalt præget højskolemiljø i Torshavn. Hans far var en kyndig, skønt selvlært botaniker hvis interesser også omfattede anden naturvidenskab, foruden folklore, filologi samt rent litterære emner. I en årrække var han også inddraget i færøsk politik, noget som sønnen ikke vides at have taget direkte del i. R. blev efter mellemskoleeksamen 1928 ansat som kontorassistent ved det færøske dampskibsselskab hvor han fik et godt indblik i det praktiske liv. Han brød imidlertid af 1933, tog på Askov folkehøjskole og blev 1937 nysproglig student (priv.dim.). 1950 blev han mag. scient. med geologi som hovedfag, botanik og zoologi som bifag. Under anden verdenskrig var han stærkt fremme i det færøske foreningsliv i Kbh. som i adskillelsens år fik sin specielle betydning. Dette pålagde ham, som formand for den færøske studenterforening, ikke så lidt arbejde, bl.a. forhandlinger med myndighederne om økonomisk støtte o.a. til den uddannelsessøgende færøske ungdom som på grund af krigsforholdene var afskåret fra al kontakt med hjemmet. I sin studietid var R. ansat som løs medhjælper ved Mineralogisk museum og Danmarks geologiske undersøgelse. 1938 indledte DGU en geologisk rekognoscering af Færøerne med henblik på en systematisk geologisk kortlægning. Arbejdet blev dengang overdraget afdelingsgeolog, senere professor Arne Noe-Nygaard med R. som assistent. 1951 tog R. pædagogikum. Han blev s.å. udstationeret på Færøerne som geolog for DGU, samtidig med at han blev bestyrer for det nyoprettede geologiske arkiv i Torshavn (Føroya jarðfrøðisavn). Det geologiske kortlægningsarbejde fik herefter fast station i Torshavn med R. som leder. 1954 udnævntes han til afdelingsgeolog, 1971 statsgeolog. 1969 udkom R.s hovedværk om Færøernes prækvartær Beskrivelse til Geologisk Kort over Færøerne med et ledsagende kort i 1:50.000 (sammen med A. Noe-Nygaard). Året efter kom en noget forkortet engelsk udgave Geology of the Faroe Islands med et kort i 1:200.000. Herudover har han i færøske, danske og udenlandske tidsskrifter og periodica offentliggjort en lang række artikler om geologiske emner, bl.a. om kullagenes stratigrafi, om den ejendommelige, eksplosivt dannede tufagglomeratzone, samt om sillintrusionernes mekanik og deres relation til de lodrette gange. Endvidere har han udarbejdet en noget nær komplet bibliografi over den færøske geologiske litteratur. Efter det geologiske kortlægningsarbejde fulgte bl.a. en batymetrisk kortlægning af havbunden omkring Færøerne og studier over isbevægeiser og isens udbredelse. 1981 udkom en geologisk grundbog Øldir og upphav.

R. har også skrevet oversigtsartikler bl.a. til Danmarks natur X og Traps Danmark XIII, ved hvilke han også var medredaktør. I flere somre har han deltaget i danske Grønlandsekspeditioner. Han var en af initiativtagerne til det færøske videnskabelige selskab Føroya fróðskaparfelag (formand 1974–77) hvis årbog Fróðskaparrit han i de første 25 år var medredaktør af. Selskabet tog 1964 initiativet til etableringen af det færøske akademi, Fróðskaparsetur Føroya, som fik officiel status med lagtingslov nr. 28 af 20.5.1965. Akademiet indledte sit virke med forskning og højere undervisning vedr. færøsk sprog og litteratur samt folkeuniversitetsundervisning som hovedområde. Senere er akademiets virksomhed udvidet med flere afdelinger. Han var akademirådets formand 1965–74. Han har været bestyrer af Færøernes naturhistoriske museum fra dets oprettelse 1955. Han har også taget del i undervisning, især af seminarieelever og lærere hvis naturhistoriske sans, ikke mindst den botaniske, han har forstået at appellere til. Endelig har han haft en række tillidserhverv, bl.a. som forligsmand 1952–58, formand for det færøske egnsudviklingsråd 1961–63 samt landsforeningen Føroya náttura-Føroya skuli 1952–78 som han tog initiativet til. R. fratrådte som statsgeolog 1980, men fortsætter bl.a. som geologisk rådgiver for det færøske landsstyre. For sin mangeartede virksomhed udnævntes R. 1979 til dr.scient.h.c. ved Kbh.s univ.

Familie

Forældre: højskolelærer Rasmus R. (1871–1963) og Anna Sofie Johannesen. (1876–1932). Gift 3.1.1942 i Kbh. (b.v.) med tandlæge Ingeborg Zachariasen, født 27.10.1917 i Klaksvik, d. af amtslæge Joen Gullach Michael Z. (1884–1939) og Gudrun Thorup (1895–1966).

Ikonografi

Buste af Fr. Joensen, 1972 (Froðskaparsetur Føroya).

Bibliografi

Selvbiografi i Kbh. univ.s årbog 1979 64f. – Studentabokin (manus. i Føroya landsbokasavn, Torshavn).

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig