Jørgen Banke, Jørgen Mikkelsen Banke, 16.12.1877-1.2.1953, bibliotekar, lærer. Født i Ebberup Banker, Kærum sg. ved Assens, død i Lyngby, begravet Mariebjerg kgd. B. tog præliminæreksamen 1893, begyndte at studere veterinærvidenskab, men gik snart over til at uddanne sig til lærer (eksamen fra Blågård 1900). Han var derefter lærer i Oksbøl ved Varde og blev – efter en kortere tids virksomhed som journalist ved Fyns Venstreblad og som højskolelærer – kommunelærer i Esbjerg 1904. Ivrigt interesseret i folkeoplysning arbejdede han her såvel for oprettelse af en arbejderhøjskole som for byens folkebibliotek, og efter at han 1913 var blevet bibliotekar ved dette, deltog han stedse stærkere i det agitatoriske arbejde for folkebibliotekernes udvikling, hvis frugt var biblioteksloven af 1920; til den ved denne lov oprettede institution statens bibliotekstilsyn blev han s.å. knyttet som konsulent og forlod dermed skolevæsenet. B. har i sin agitation lagt særlig vægt på den oplysende litteraturs betydning i bibliotekerne, har udarbejdet en metode til håndbøgers benyttelse i skolen og udgivet en vejledning heri, Bøgers Brug, 1919 (2. udg. 1921). Også i Sverige har han virket som biblioteksagitator. Hans indsats i folkeoplysningsarbejdets organisation har i øvrigt sat frugt på flere andre områder, særlig aftenskolevæsenet; han har fremsat ideen til "Folkegården", en slags central for oplysningsarbejdet i det enkelte sogn, og han har været medudgiver af flere folkeoplysende, delvis også på udvidet læsning i skolen beregnede tidsskrifter (1923–25 Nær og fjærn, fra 1927 Faglig Læsning m.fl.). 1932 udgav han en fynsk bondeskildring, Vorherres Niels. Han skrev selvbiografien Oplevelser og Overvejelser fra et jævnt og muntert virksomt Liv paa Jord I–II, 1944–46. I de sognebiblioteker han som bibliotekskonsulent besøgte, både for at vurdere indsatsen i relation til bibliotekslovens bestemmelser og for at yde råd og vejledning, virkede han oplivende og inspirerende, og ofte supplerede han besøget i biblioteket med et foredrag i det stedlige forsamlingshus for at propagandere for bibliotekssagen. Gennem kursusvirksomhed for både sognebibliotekarer og skolebibliotekarer gav han den tids deltidsbibliotekarer lyst til at løse den opgave de havde påtaget sig. I 1946 gik han af som bibliotekskonsulent, men fortsatte med sin foredragsvirksomhed.

Familie

Forældre: gårdejer, senere bud ved Tøjhuset Niels Mikkelsen (1846–1926) og Karen Jørgensen (1845–1922). Gift 12.5.1905 i Ål med Regine Susanne Vilhelmine Bruun, født 3.2.1878 i Ål sg., Ribe amt, død 15.11.1947 i Lyngby, d. af sognefoged, gårdejer Niels Stokholm B. (1841–1923) og Dusine Jensen (1848–1918). – Far til Niels B.

Ikonografi

Mal. af Lauritz Mikkelsen, ca. 1900. Tegn. af Chr. Lyngbo, 1917. Mal. af Axel Korf, 1929. Foto.

Bibliografi

O. Thyregod i Lærerne og samfundet I, 1913 522f. Chr. Søndergaard i Fyns vestrebl. 2.11.1930. Nord.t., 1930 166. H. Hvenegaard Lassen i Bogens verden XIX 334–36. Carl Thomsen sst. XVIII 1–4. Erhard Bremerstent i Bibliotekaren XV, 1953 49–53. Fr. Hjelmqvist i Biblioteksbladet XXXVIII, 1953 102f. Peder Nielsen i Bogens verden XXXV, 1953 92f.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig