Jørgen Dinesen Oxendorph

Jørgen Dinesen Oxendorph, ca. 1641-.1712, landmåler, matematiker. Begravet 7.6.1712. O. blev 1681 landmåler ved jordrebningen på Sjælland og 1683 i Jylland (Kalø amt) og forestod fra 1684 matrikulens indretning. 1687 udnævntes han til direktør for navigationsskolen og begyndte n.å. en søopmåling og kortlagning af Øresund. I vinteren 1689 udførte han en opmåling på isen af Kbh.s red fra yderste tønde til toldbodbommen. 1692 blev han tillige udnævnt til professor i matematik ved Det kgl. ridderlige akademi hvor han virkede til akademiets ophævelse 1710. I hans direktørtid blev navigationsskolen udvidet, og 1697 ændredes dens navn til søakademiet. – O. udgav 1687 Dansk Matricul-Regning (ny udg. 1796 ved Hans de Hofman) hvor han i fortalen giver en fremstilling af matrikulsarbejdet, og hvor han også angiver længden både af den gamle og af den nye (rhinlandske) alen i forhold til sekundpendulets længde. Ideen til længdeenhedens tilknytning til et naturmål stammer fra C. Huygens og er sandsynligvis nået til O. gennem J. Picard og Ole Rømer. 1696 udgav han endvidere Introductio in mathesin.

Familie

Forældre: tolder og stiftsskriver på Mors, senere borgmester i Nykøbing S. Dines Andersen (død 1682) og Cathrine Jørgensdatter (ca. 1612-92). Gift Anna Nielsdatter, født ca. 1651, død 1711 (gift 1. gang med Hans Bastian). – Farbror til Hans Mossin.

Bibliografi

H. D. Lind i Hist. medd. om Kbh. V, 1915-16 416-24 429. Johs. Knudsen i Tidsskr. for søvæsen LXXXVII, 1916 89-104. Gunnar Knudsen i Tidsskr. for opmålings- og matrikulsvæsen XII, 1929-31 569-93. H. T. Heering sst. XIII, 1932-34 1-19.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig