Jørgen Falk-Jensen

Artikelstart

Jørgen Falk-Jensen, 23.4.1905-9.12.1966, forlægger, kunsthandler. Født på Frbg, død i Kbh., urne i fællesgrav på Bispebjerg kgd. Ugift. F.-J. blev student fra Frederiksberg gymnasium 1923 og cand. mag. 1932 med engelsk som hovedfag og gymnastik som bifag, og samme år blev han konstitueret som adjunkt ved Herlufholms skole, en stilling han dog fratrådte allerede 1936 hvorefter han rejste til Amerika. Opholdet i USA blev uden tvivl af stor betydning for hans fremtid som forlægger. Her blev han fortrolig med den moderne amerikanske litteratur, og han vendte hjem fast besluttet på at introducere den her i landet hvor kun et fåtal havde kendskab til forfattere som Erskine Caldwell, William Faulkner og Arthur Miller.

For at uddanne sig og for at erhverve blot det nødtørftigste kendskab til boghandelens organisation tog han stilling som volontør i Fischer og Krarups eksklusive boghandel i Bredgade i København, hvor Asger Fischer drev et beskedent men stærkt kvalitetsbevidst forlag. Her traf han sin fremtidige kompagnon, den 33-årige Ellenmarta Rasmussen der ligeledes arbejdede som volontør i firmaet, og som var besjælet af den samme idealistiske interesse for litteratur som F.-J. Begge var de fast besluttet på at udfylde de mest iøjnefaldende lakuner i oversættelseslitteraturen, såvel den klassiske som den moderne, og 1939 startede de som et aktieselskab forlaget Athenæum. Men det var ikke alene interessen for den moderne amerikanske litteratur der kom til at præge det nystartede forlags første udgivelser. At F.-J. var nevø af forfatteren Christian Rimestad fik sikkert afgørende betydning for udgivelserne. Han virkede både som konsulent og oversætter for forlaget, og det skyldes utvivlsomt ham at Anatole Frances og André Gides ikke tidligere oversatte bøger udkom på dansk og flere i nye oversættelser – en indsats der fandt sin parallel i den lange række af Dostojevskis små romaner og Leo Tolstojs noveller oversat af Ejnar Thomassen. For blot at understrege Athenæums høje litterære niveau i den samtidige litteratur skal nævnes at forlaget introducerede oversættelser af forfattere som James Joyce, Francis Carco, Alain-Fournier og Henry de Montherlant. Men også de yngre danske forfattere fandt vej til Athenæum, eksempelvis Morten Nielsen, Hans Mølbjerg, Hans Bjerregaard og Sven Møller Kristensen. Tove Ditlevsen udsendte sin anden bog "Man gjorde et barn fortræd" på forlaget efter at Gyldendal havde refuseret den, og hun fik sit egentlige gennembrud med de bøger hun udsendte hos Athenæum, stærkt anbefalet af Otto Gelsted der i en årrække virkede som forlagets danske konsulent. Han udgav flere digtsamlinger her og forestod både udvalg og oversættelse af en række klassiske børnebøger, illustreret af bl.a. Mogens Zieler,Sikker Hansen, Svend Johansen, Povl Christensen, Arne Ungermann m.fl.

Sven Møller Kristensen, Peter P. Rohde, Christian Rimestad, Alf Henriques og Erik Horskjær behandlede under den anden verdenskrig i en serie den moderne litteratur fra Amerika, England, Frankrig, Sverige og Sovjetunionen hvad der naturligt nok skærpede besættelsesmagtens opmærksomhed mod forlaget hvis hele holdning og kreds af forfattere kun kunne virke provokerende.

Lang levetid fik forlaget ikke. Efter 10 år kørte det økonomisk fast. Idealisterne har ofte trange kår, og i 1949 satte krisen ind for flere forlag, og det stod indehaverne klart at Athenæum stod foran en lukning. Dertil kom at forholdet mellem F.-J. og Ellenmarta Rasmussen havde udviklet sig dårligt. Selv om de havde samme interesser var de dog vidt forskellige. Hun var den udadvendte med kontakt til boghandlerne, mens F.-J. havde det nære samarbejde med forfatterne, og ved opløsningen af kompagniskabet kom det til et endeligt brud mellem de to. Men i fælleskab havde de skabt et meget betydeligt forlag. F.-J. blev i Knabrostræde i forlagets lokaler hvor han åbnede et kunstgalleri, ligeledes med en idealistisk linje. De senere år var præget af sygdom. Men trods den megen modgang bevarede han sin idealisme og sit gode humør til det sidste.

Familie

Forældre: overretssagfører Ejnar F.-J. (1877-1932) og Nathalia Rimestad (1878-1938).

Ikonografi

Foto.

K.H. Ditlevsen i Det dsk. bogmarked, 1976 nr. 46-48.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig