Jørgen Fibiger

Jørgen Fibiger, Jørgen Nis Fibiger, 22.4.1867-23.10.1936, vandbygningsingeniør. Født i Tranekær, død i Hanstholm, begravet i Hirtshals. F. blev student 1885 fra Haderslev læreres skole og n.å. cand.phil., 1892 cand.polyt. i ingeniørfaget. Kort efter eksamen fik han ansættelse som assisterende ingeniør ved vandbygningsvæsenet og var her beskæftiget ved arbejder som forlængelse af Hirtshalsmolen og forbedringer ved dokbassinet i Esbjerg. 1896 blev han medindehaver af entreprenørfirmaet F. & Villefrance og havde i denne egenskab bl.a. en række arbejder på Jyllands vestkyst som molebygning ved Hirtshals, kystsikringsarbejder fra Bovbjerg til Thyborøn og desuden anlæg af havne på Færøerne foruden flere andre havne og jernbaneanlæg og arbejder ved statens brunkulslejer. 1914 blev spørgsmålet om anlæg af havne på Jyllands vestkyst på ny aktuelt. Det havde været genstand for drøftelser i mange år: de første projekter kom allerede 1862 og førte til bygningen af en mole ved Hirtshals. 1882 og 1897 var der nedsat kommissioner der udarbejdede havneprojekter som dog ikke blev gennemført på grund af bekostningen. Vandbygningsvæsenet udarbejdede også projekter, men kunne ikke komme lavere ned med anlægsudgifterne, og 1913 erklærede vandbygningsvæsenet at en løsning af vestkysthavne-spørgsmålet var praktisk talt umulig fordi det ville kræve ca. 50 mill. kr. og fordi man ikke kunne have nogen garanti for at kunne vedligeholde havnene med rimelige midler. 1914 blev der på ny nedsat en kommission og ministeren, J. Hassing Jørgensen, gjorde F. til medlem af og ledende ingeniør for denne. Betænkningen førte til loven af 31.3.1917 om anlæg af havne ved Hirtshals og Hanstholm. Udførelsen af arbejdet blev ikke overdraget vandbygningsvæsenet, men lagdes i hænderne på F. der fra dec. 1918 ansattes som statens ledende ingeniør ved vestkysthavneanlæggene. Hirtshalshavnen blev færdig 1930. Hanstholm-havnen påbegyndtes ca. 1925 med bygning af vestmolen bestående af tømmerkister. Arbejdet fortsattes i langsomt tempo under F.s ledelse til hans død 1936. Havnen blev først færdigbygget i henhold til lov af 1960. F. var overordentlig anset som vandbygger, særlig af befolkningen på Jyllands vestkyst. Der stod dog ofte blæst om hans person.

Familie

Forældre: godslæge Christian Ludvig Vilhelm F. (1822-94) og Thora Ida Birgitte Holm (1831-1917). Gift 1. gang 14.12.1904 med Anna Dorthea Helene Møller, født 20.4.1879 i Sundbyerne, død 13.5.1975 i Vordingborg (gift 1. gang 1900 med bogholder Carl v. Tresselt, født 1870, gift 3. gang 1912 med direktør Philip Karl Julius Sørensen, 1883-1956), d. af husejer Christian Nielsen M. (1844-1914) og Mette Kirstine Marie Helene Møller Eversen (1841-99). Ægteskabet opløst 1910. Gift 2. gang 6.5.1911 i Kbh. (Jac.) med Anna Agnete Villemoes, født 3.6.1885 i Ulfborg, død 9.1. 1969, d. af mølleforpagter, senere teglværksejer og bankdirektør Kresten Jensen V. (1850-1917) og Anna Pedersen Østergaard (1851-1930).

Udnævnelser

F.M.1. 1917.

Ikonografi

Mal. af Niels Hansen, 1919 (Fr.borg), tegn. af samme. Tegn. af Lars Nielsen, 1926. Afbildet på mal. af samme 1931-34 (Hirtshals fiskeauktionshal). To mal. af Jens Tornum, 1934. Relief af Elias Ølsgaard, 1937 (mindested ved Hirtshals havn). Tegn. af Otto Christensen (Fr.borg). Foto.

Bibliografi

Vilh. Marstrand i Ingeniøren XLV, 1936 VI 21 lf. J. S. Vanggaard i Dansk fiskeritid., 1937 531-33. Per Brask og E. Hertz i Ingeniøren LVIII, 1949 302-06.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig