Jørgen Frederik Hoyoul

Jørgen Frederik Hoyoul, Georg Friedrich Hoyoul, d. 28.7.1652, musiker. Hoyoul, der mulig har været fra Lübeck, fik 1622 ansættelse som kornettist eller zinkeblæser ved Christian 4.s hofmusik hvor han blev et af instrumentalkapellets dygtigste og mest uundværlige medlemmer. I en lang årrække var det som oftest ham der dirigerede instrumentalmusikken, og tillige forsynede han den med musikstykker af egen komposition som må antages at have haft mere end en rent øjeblikkelig interesse thi han nævnes endnu 1687 af Matth. Schacht i dennes utrykte Bibliotheca musica som komponist af forskellige slags tre-, fire- og femstemmige motetter med blæseinstrumenter. Efter Christian 4.s død vedblev Hoyoul at beklæde sin stilling i kapellet og fik nu lejlighed til at anvende sit talent i en ny retning idet han nemlig hjalp med til at indrette og komponere de store hofballetter som kom på mode under Frederik 3. Hans virksomhed blev imidlertid ikke længe efter brat afsluttet da han omkom ved en ulykkelig hændelse.

Familie

Gift med Maria Rosenthal, død tidligst 1673.

Bibliografi

Festskr. i anledn. af Musikforen.s halvhundredårsdag I, 1886 15f. Angul Hammerich: Musiken ved Chr. IVs hof, 1892. Samme: Dansk musikhist. indtil ca. 1700, 1921 197 235. T. Krogh: Hofballetten under Chr. IV og Fr. III, 1939 = Studier fra sprog- og oldtidsforskn. CLXXX 78. Nils Schiørring: Musikkens hist. i Danm. I, 1977 256 264.

Kommentarer (2)

skrev Jonna Christensen

J. Fr. Hoyouls enke får 18. febr. 1673 allernådigst tildelt fri bolig i en af de såkaldte boder på Slotsgrunden i Haderslev.
Iflg.kirkebogen for Vor Frue kirke sammesteds bliver hun begravet 17. dec. 1676. Se Register for Vor Frue (1737-1881), hvorunder tre perioder, se den førstnævnte periode 1670-1759, opslag 6:
"Balduin, -- amtsskriver, 1676 - 17/12, moder."

skrev Jacob Hald Pedersen

Tak for kommentar. Det er en fin tilføjelse til det, der i sin tid blev tryk i Dansk Biografisk Leksikon.

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig