Jørgen Heide

Jørgen Heide, Jørgen Heyde, levede 1550, musiker. H. stod 1542–56 som "øverste Trommeter" i spidsen for instrumentalmusikken ved Christian IIIs hof. Forinden han kom til Danmark synes han at have tjent kongens svoger hertug Albrecht af Preussen hvem han vedblev at stå i forbindelse med og 1545 sendte et par kompositioner for otte stemmer over kongens valgsprog og Nun bitten wir den heiligen Geist. Ved sin ansættelse her 1542 måtte han binde sig for livstid og forpligte sig til ingen sinde at give sig i nogen anden herres tjeneste; men der kan dog næppe være tvivl om at det er den samme H. der i en lidt senere periode nævnes som øverste for det svenske hofs spillemænd som kong Erik XIV ofrede betydelige summer på.

Bibliografi

Monatshefte für Musikgesch., Berlin 1876 81f; sst. 1886 75f. Festskr. i anledn. af musikforen.s halvhundredårsdag I, ved V. C. Ravn, 1886 10. Tobias Norlind: Svensk musikhist., Lund 1901 (2. opl. 1918). Samme og E. Troback: Kungl. hovkapellets hist. 1526–1926, Sth. 1926. Angul Hammerich: Dansk musikhist. indtil ca.1700, 1921 119f. Niels Friis: Det kgl. kapel, 1948 16 22. N. Schiørring: Musikkens hist. i Danm. I, 1977 128 131. Dania sonans IV, 1978 59.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig