Jørgen Jensen

Jørgen Jensen, 22.11.1814-19.10.1893, grosserer. Født i Kbh. (Trin.), død sst., begravet sst. (Ass.). J. kom som dreng i hørkræmmerlære og etablerede sig selvstændigt 1841 med borgerskab som hørkræmmer. Endnu på dette tidspunkt var det meste af hørkramhandelen, ɔ: al handel "med grove varer", herunder også jernforretningen, meget afhængig af de kapitalrige hamburgske købmænd, men i bestræbelserne for at gøre den danske købmandsstand uafhængig af denne faktor, fremhjulpet af det nationale gennembrud herhjemme og den voksende velstand og kapitaldannelse, kom J. afgjort til at spille en fremtrædende rolle i kraft af sit store købmandstalent og sin utrættelige arbejdskraft. Vel bragte krisen ham 1857 betydelige tab, men dog ikke større end at han påny kunne arbejde sig op. 1860 tog han borgerskab som grosserer og udfoldede en omfattende virksomhed for at drage hele landet ind i sin kundekreds, ikke alene de større provinskøbmænd, men også de mange maskinfabrikker og jernstøberier der opstod efter 1870. Ved sin død var J. den københavnske jernhandels nestor og helt dominerende skikkelse, såvel hvad angik prispolitik som med hensyn til indførelsen af nye jernsorter og jernmærker, og i den af Grosserer-societetets komité for året 1893 udgivne handelsberetning anførtes det, at "J. var vel Nordens – inclusive Hamburgs – største Jernkøbmand". En så glimrende position nåede J. først og fremmest ved sit sikre og vidtskuende købmandsblik; få havde som han en evne til at finde chancen og vurdere den rigtigt, og troede han først på sin sag, nærede han ingen frygt for at vove meget; men han forstod også den kunst at vente til konjunkturerne var ham gunstige. Ved siden af jernforretningen drev han også en stor handel med amerikanske produkter som majs, fedt, frø og petroleum, og navnlig for de to sidste artikler var hans interesse stærk. Hans petroleumshandel var en overgang meget betydelig og kom sammen med de to andre store petroleums-importørers forretninger – Johannes M. Holms (firmaet Thøger From) og Rudolph Wulffs – til 1889 at danne grundlaget for Det Danske Petroleums Aktieselskab. Han gik desuden ind i den stærkt fremvoksende kalkproduktion, idet han 1872 var hovedmanden bag oprettelsen af Mønsted Kalkværker og var medstifter og bestyrelsesmedlem i fusionen A/S De jyske Kalkværker fra 1890. J. var også i mange år interesseret i den islandske handel, og ved sin død var han indehaver af fem etablissementer i Island som siden gik over til A/S Ørum & Wulff. I øvrigt fortsattes J.s forretning udelt indtil 1904, i hvilket år P. G. Munck af firmaet N. F. Munck overtog handelen med jern og stål under firmanavnet Fh. J. J.s Eftf.s & N. F. Muncks Jernforretninger, P. G. Munck (nu A/S Lemvigh-Müller & Munck), mens hørkram- og markfrøhandelen fortsattes under firmanavnet J. J.s Eftf. J. samlede sig en meget stor formue. Han gik helt op i sine forretninger og blandede sig aldrig i offentlige anliggender.

Familie

Forældre: værtshusholder, senere marskandiser Anders J. (1789–1867) og Marie Lisbeth Jørgensen (ca. 1796–1872). Gift 3.12.1842 i Kbh. (Frue) med Birthe Christine Olsen, født 23.5.1815 i Kbh. (Frue), død 27.4.1877 sst. (Frue), d. af værtshusholder Hans O. (ca. 1772–1842) og Ane Margrethe Lund (ca. 1786–1860).

Udnævnelser

R. 1876. F.M.1.1881.

Ikonografi

Litografi af E. Fortling efter foto. Mal. af H. Olrik, litograferet 1872.

Bibliografi

Handelsberetn. for 1893, udg. af Grosserer-societetets komité, 1894 239. De danske byerhverv I, København, 1904 77–80. Jul. Schovelin: Det danske petroleums aktieselsk. 1889–1914, 1914 80–132. – F. H. Lauridsen: Fra grube til grav 22–27 37–42 (manus, i Erhvervsark.).

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig