Jørgen Karstens, Jørgen Carstens, 28.7.1660-23.6.1717, præst. Født i Kbh, død i Odense, begravet sst. K. var et livligt og begavet hoved der som ung vakte opmærksomhed ved sine ualmindelige anlæg for at skrive latin og disputere. Han var blevet student 1678 fra Vor Frue skole, tog 1679 teologisk eksamen, 1680 baccalaurgraden, 1682 magistergraden. Han kaldtes 1685 til sognepræst i Brenderup og Ore på Fyn samt provst i Vends herred. Her kom han snart på kant med kirkepatronen, Erik Banner til Oregård, og fik 1688 ordre til at bytte kald med sognepræsten i Hårslev. K., hvis første hustru var Thomas Kingos steddatter, viede biskoppen og Birgitte Balslev i Fraugde kirke 1694. Kingo optog en salme af K. i Vinterparten 1689; forholdet synes at have været det bedste, indtil K. 1699 blev stiftsprovst og sognepræst ved Skt. Knuds kirke i Odense. Da afslørede han sig som en stædig og stridbar medarbejder der skaffede Kingo ærgrelse på ærgrelse. Irettesættelser og bøde for opsætsighed hjalp intet. På sit dødsleje lod Kingo K. kalde, men budet blev hindret; Kingo døde dog, efter sit ord som K.s ven af hjertet. K. var ellers en duelig embedsmand, men en overordentlig slet bestyrer af egne penge. Han havde altid processer med utilfredse kreditorer; han tabte regelmæssigt. Fremlagte købmandsregninger viser at den voksende gæld ikke hæmmede provstens og provstindens luksusforbrug. K.s litterære produktion begynder med dissertationerne fra ungdommen hvoraf nogle om den franske gejstlige filosof Antoine Legrand som havde sammenarbejdet og populariseret René Descartes' ideer i en systematisk fremstilling, Institutio philosophica (London 1672 og senere). K. (latiniseret Georgius Castanæus) gør i sine Animadversiones I-V, 1680–81, over for den katolske cartesianer indvendinger, der falder inden for logikken, teologien, astronomien og etikken. K.s hyldestpoesier til Christian V og Frederik IV er ikke værdifulde. I tidens stil er hans trykte ligprædiken over doktor Chr. Henr. Luja. Han efterlod sig i manuskript bl.a. nogle prædikener over Zakarias' bog I.-II. kap. (Kgl.bibl.).

Familie

Forældre: renteskriver Jørgen K. (1595–1676) og Anna Hansdatter Lyng. Skrev sig altid Karstens, ikke Carstens. Gift 1. gang 31.5.1686 med Mette Worm, født ca. 1667, begr. 17.1.1695 i Hårslev (gift 1. gang med sognepræst i Brenderup Jesper Schmidt, 1624–85, gift 1 . gang med Dorthe Andersdatter, gift 1 . gang med sognepræst i Brenderup, provst Mathias Hviid, 1606–60), d. af sognepræst i Kirke Helsinge Peder W. (død 1668, gift 1. gang med Anna Heichons) og Sille Lambertsdatter Balkenborg (død 1670, gift 2. gang 1669 med biskop Thomas Kingo, 1634–1703). Gift 2. gang 21.9.1699 med Catharina Magdalena Lundt, begr. 30.7.1715 i Odense, d. af sekretær Henrich L. (død 1685) og Kirsten Rasmusdatter (gift 2. gang med sekretær i tyske kancelli Gerhard Neve).

Udnævnelser

Konsistorialassessor 1701.

Bibliografi

Stamtvl. over familien Carstens, 4. udg. 1958. Progr. fun. univ. Hafn. over J. K., 1717. J. C. Bloch: Den fyenske geistligheds hist. I. 1787 652–71. A. C. L. Heiberg: Thomas Kingo, 1852 211–16. Rich. Petersen: Thomas Kingo og hans samtid, 1887 368–70 400–05. Fra Fyens fortid, udg. G. L. Wad IV, 1924 65–106. L. V. Hertel i Årbog for Hist. samf. for Odense og Assens amter, 1925 627–29. Thomas Kingo: Saml. skr. I-VII, 1939–74 (2. opl. 1975). Jacob Worm: Saml. skr., udg. Erik Sønderholm III, 1971. – Papirer i Kgl. bibl. og Landsark. for Fyn.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig