Jørgen Paulsen

Jørgen Paulsen, 19.4.1909-23.9.2001, museumsdirektør. Født i Vester Sottrup. P. blev student fra Sønderborg 1927, cand.mag. 1934 og n.å. knyttet til Frederiksborgmuseet som assistent. 1938 blev P. inspektør og efterfulgte O. Andrup som direktør 1953-76. Frederiksborgmuseets position som centrum for dansk portræthistorisk forskning udbyggedes af P. gennem den fortsatte registrering af portrætsamlinger på en række herregårde og ved en systematisering og nyopstilling af billedarkivet. Samtidig skete væsentlige nyerhvervelser som fx de 62 portrætter fra Ryegård 1969-70, men også historiemaleriet og kunstindustrien blev tilgodeset. P. viste ved disse erhvervelser stor kvalitetssans og omtanke for hvorledes samlingernes helhed og egenart bedst kunne styrkes. I P.s direktørtid udførtes krævende omkalfatringer af museets ydre rammer, bundende i bestræbelserne på at bevare Frederiksborg som en funktionsdygtig enhed. Blandt de vigtigste byggearbejder kan nævnes indretningen i husarstalden af et tidssvarende konservatoratelier 1957-58 og foredragssal 1961-63. Museet fik 1965 overladt Slotsherrens hus (tidl. amtskontor og amtmandsbolig) og 1967-69 gennemførtes omfattende restaureringer med henblik på overflytningen af museets kontorer og arkiver hertil. I prinsessefløjens stueetage færdiggjordes særudstillingsrum 1975. Ved P.s fratræden 1976 var disse byggesager afsluttede og museet stod med et efter dansk museums-standard enestående arbejdsapparat der gav gode forhold for publikum såvel som medarbejdere. Ud over dette har P. mere end nogen anden stået for en folkeoplysende linje i smuk overensstemmelse med museets grundidé formuleret af stifteren, brygger J. C. Jacobsen. Det var P.s grundsyn, at museet skulle være en art højskole hvor Danmarks historie kunne opleves ikke blot visuelt, men også gennem ordet. Således indledtes 1954 den lange række foredrag af historisk og kunsthistorisk indhold som stadig foregår i museets regi.

Selv har P. ved en udstrakt foredragsvirksomhed været med til at holde historieinteressen levende gennem sin viden og sit smittende, personlige engagement. Oplysningen om museets egne samlinger skete ved omvisninger og udarbejdelsen af nye vejledninger og et billedhæfte. Dertil kom initiativet til en række særudstillinger med tilhørende fyldige kataloger, bl. a. Billeder fra Treårskrigen 1848-50, 1952 og Christian IX og hans slægt. 1975. I arbejdet med formidlingen af Danmarks historie gennem billeder som tog fart i 1950erne indtager P. en central position. Hans viden på dette felt gjorde ham til en selvskreven medredaktør af værker som fx Danmarks historie i billeder, 1955-69, Danmarkshistoriens blå bog, 1971, Danmark. Historisk billedbog I-IV, 1969-71 og Sønderjylland. Historisk billedbog I-II, 1964-79. P.s nære kendskab til Sønderjyllands historie og vilkår har resulteret i en lang række afhandlinger om landsdelens forhold. Hans nationale arv medførte også et engagement i det nordiske arbejde som rakte langt ud over det snævert faglige.

P. brugte loyalt sine kræfter i museets tjeneste med de mange opgaver af planlæggende og administrativ art på bekostning af mere personlige, videnskabelige interesser. Efter at have sluppet direktørgerningen udgav P. 1980 værket om Augustenborgerne (s.m. H. P. Clausen) hvor P. som den kyndige historiker har sammenfattet et langt livs arbejde med denne slægt og for første gang givet en dybtgående bearbejdelse af dens betydning for landsdelens og Danmarks historie.

Familie

Forældre: gårdejer Jørgen P. (1882-1947) og Marie Sophie Lorenzen (1883-1972). Gift 4.10.1935 i Nybøl k. med Mimi Katrine Bladt, født 12.2.1911 i Stenderup, Nybøl sg., d. af gårdejer Peter Petersen B. (1887-1965) og Marie Christine (Didde) Philipsen (1889-1964).

Udnævnelser

R. 1953. R.1 1960. K. 1975.

Ikonografi

Tegn. af Otto Christensen, 1959 (Fr.borg). Foto.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig