Jørgen Swane (personalhistoriker)

Artikelstart

Jørgen Swane, Hans Jørgen Swane, 29.11.1886-11.3.1957, personalhistoriker, amtsforvalter. Født i Kbh. (Johs.), død i Vejle (Vor Frelser), begravet på Asmild kgd. S. var født i Kbh., men kom som tolvårig til Randers idet hans far 1899 blev kgl. udnævnt borgmester dér Han kom hermed nær til Viborg hvor farfaderen, Jørgen Swane, var biskop, og til det nærliggende Asmildkloster og Bruunshåb hvortil der gik stærke slægtsmæssige bånd idet både faderen og moderen nedstammede fra slægten Bruun. S. blev student fra Randers 1906 og tog 1912 juridisk embedseksamen. Han gennemførte derefter en normal løbebane i hovedrevisoraterne og blev efter konstituering i Stege 1935 amtsforvalter i Tønder og 1938–56 i Vejle. Han var medlem af bestyrelsen for forskellige familielegater og 1929–35 af repræsentantskabet for understøttelsesanstalten for de civile og adskillige stænders enkekasse. S.s personalhistoriske interesse er udsprunget af en stærk slægtsfølelse og ikke mindst tilknytningsforholdet til slægten Bruun – et tilknytningsforhold der varede hele livet og markeredes ved hans og hustruens bisættelse i det bruunske familiegravsted. S. debuterede som forfatter i Personalhist. Tidsskr. med udgivelsen af provst Hans Pedersen Brøchners selvbiografi (7.r. I, 1916) som efterfulgtes af selvbiografier af amtsprovst Johan Peter Købke (7.r. II, 1917), rentekammerdirektør J. F. G. Schønheyder (9.r. II, 1929) og senest admiral Simon Hooglant (10.r. V, 1938). Hans væsentligste stamtavlearbejde er de tre nye udgaver i tiden 1921–48 af Hiort-Lorenzens stamtavle over Bertel Bruuns og Magdalene Barbara Brøchners descendens, der af Albert Fabritius er karakteriseret som en af vore mest solide efterslægtstavler. Hans beskæftigelse med adelsgenealogi affødte en række rettelser til stamtavler i Dansk Adels Aarbog samt stamtavler heri over slægterne Lasson, 1951 og de Lichtenhielm, 1954. Desuden udgav han (s.m. P. Skovgaard) Joakim Skovgaards Breve til Jørgen Swane og Bispinde Magdalene Swane 1875–1901, 1946 og 1958 To højkirkemænd. Brevveksling mellem bisperne H. Stein og Jørgen Swane (s.m. P. G. Lindhardt). Efter udnævnelsen til amtsforvalter i Vejle påtog S. sig forskellige lokale hverv og var bl.a. et aktivt medlem af bestyrelsen af Historisk samfund for Vejle amt. Han udførte et pionerarbejde med at indsamle oplysninger om byens borgere hvilket resulterede i Vejle Borgerbog 1754–1870 som blev udgivet af Vejle byråd 1943, og som er den første borgerbog udgivet på dansk. Hans interesse for kunsthåndværk førte ham ind i en nyordning af museets sølvsamling og han udgav to mindre afhandlinger om sølvtøj og guldsmede i Vejle i Jul i Vejle 1942 og Vejle Amts Aarbog 1943. I samme årbog 1946 udgav han en beskrivelse af Vejle 1787. En fortegnelse over hans trykte arbejder findes i Vejle amts årbog 1957. Ligesom S.s embedsgerning var præget af pligtfølelse og korrekthed er hans skriftlige arbejder nøjagtige og pålidelige men ikke tørre, idet hans stil er letlæselig og levende hvilket minder om den anden side af hans karakter: venlighed og hjælpsomhed. Som slægten Bruuns historiker blev han også naturligt dens arkivar og indsamlede som sådan et meget stort stof i form af breve og andet originalt kildemateriale. En del har han selv udnyttet i den vel nok mest velskrevne og betydningsfulde artikel, De Fredericia-Bruuner i Vejle amts årbog 1951, men samlingerne rummer endnu et stort stof for den fremtidige forskning ikke blot af personalhistorisk karakter, men også for baggrunden for slægtens opkomst og den tidlige industrialisering af klæde-fabrikationen. Samlingerne, der efter S.s død blev afleveret til Rigsarkivet, spænder over årene 1773–1940. S. udgav 1948 Familieminder. Muus-Bruun-Faber.

Familie

Forældre: kontorchef, senere kgl. borgmester i Randers Peter Daniel S. (1852–1929) og Elise Vilhelmine Købke (1857–1940). Gift 3.12.1920 på Frbg. med Ellen Blechingberg, født 15.7.1891 i Kbh. (Matth.), død 31.12.1968 i Vejle (Vor Frelser), d. af assistent i finansministeriet, senere amtsforvalter Einar B (1860–1919) og Sigrid Madsen (1869–1942).

Udnævnelser

R. 1941. DM. 1951.

Bibliografi

Alb. Fabritius i Pers.hist.t. 13.r.V, 1957 183f. Johs. Kjølbye i Vejle amts årbog, s.å. 103–05 (heri bibliografi). -Papirer i Rigsark. Levnedsberetning i ordenskapitlet.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig