Jørgen Winter

Jørgen Winter, d. 1556, præst. W.s herkomst og uddannelse er ukendt. Efter Arild Huitfeldts bispekrønike prædikede "Hr. Jørgen Winter" evangeliet i Sønderjylland "under Hertug Christian" (III) allerede før Hans Tausen optrådte som luthersk prædikant i Viborg. Er dette rigtigt havde W. altså katolsk præstevielse. Sikkert var det i Haderslev at han vel som den første og vel ca. 1524-25 "prædikede Evangeliet", da hele hans kendte virksomhed er knyttet til denne by. Blandt kollegiatkapitlets vikarer nævnes han dog ikke; antagelig har han været præst ved et af hospitalerne eller gilderne. – Da hertug Christian efter sit giftermål 1525 tog bolig på Haderslevhus, har han en tid brugt W. som sin hofprædikant. Muligvis var han tillige kirkens bibliotekar, et embede som i hvert fald senere blev varetaget af andenpræsten. – Da Haderslev kirkeforhold nyordnedes 1527 blev W. 2. præst med Mariekirken, en stilling han vedblev at beklæde til sin død. Som sådan prædikede han på dansk, mens sognepræsterne (provsterne Eberhard Widensee, derefter Johann Wenth og Ant. Kayser) prædikede på tysk, karakteristisk for samtidens sprogligt-kulturelle situation i Haderslev. W. hører til de syv slesvigske reformatorer som deltog i den endelige udarbejdelse (i Haderslev) af den latinske kirkeordning af 1537; han underskrev den som "concionator Hader-sleuianus". Først 1553, da provst Ant. Kayser døde, omtales atter "den gamle Kapellan", idet lensmand Siv. Rantzau over for hertug Hans betonede, at "han ikke havde udrettet meget godt", skønt han havde været "under tvang" (vel provstens tilsyn); han ønskede åbenbart principielt hans afskedigelse. Også hertugen talte om misfornøjelse med hans "lære og liv". W. blev følgelig forbigået da sognepræsteembedet 1553 skulle besættes, men antagelig forblev han dog i embede til sin død. Tidspunktet er ukendt, men først 1556 udnævntes hans efterfølger (Johannes 01-dendorph). Konrektoren i Haderslev, mester Knud Bramsen, skrev et sørgedigt (desværre udateret) ved W.s begravelse.

Bibliografi

Arild Huitfeldt: Danm.s riges krønike. Bispekrøniken, 1652 (fot. optr. 1978) 34. Niels Krag: Annalium libri VI qvibus res Danicæ ab Fr. I a Chr. III ..., 1737 171. D. G. Zwergius: Det siellandske clerisie, 1754 439f. H. F. Rørdam i Kirkekalender for Slesvig stift I, 1862 141. Samme i Kirkehist. saml. 2. r. IV, 1867-68 244; sst. 3. r. I, 1874-77 59 73 88f. Johs. Oldendorph: Selvbiografi, udg. A. Andersen, 1966 53 57. H. V. Gregersen: Plattysk i Sønderjylland, 1974 283-85.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig