J.B. Bruun

J.B. Bruun, Johan Balthasar Bruun, 7.11.1854-21.12.1915, statsbaneingeniør. Født i Horsens, død på Frbg., begravet i Kbh. (Vestre). B. kom 1870 i smedelære i sin fødeby og blev svend 1873. 1874 tog han polyteknisk adgangseksamen, og 1879 blev han polyteknisk kandidat som maskiningeniør. Efter eksamen var han til sept. 1880 lærer ved latinskolen i Vejle, derefter til april 1881 bestyrer af.et dampbødkeri i Kbh., fra maj 1881 til 1882 bestyrede han en gærfabrik i Kbh., og 1882–1883 en lignende i Carlisle i England som han selv havde været med til at bygge. 1.12.1883 kom han i statsbanernes tjeneste som surnummerær aspirant. 1885 blev han fuldmægtig og 1887 maskininspektør og leder af lokomotivtjenesten på Sjælland. Da den sjællandsk-falsterske og den jysk-fynske maskinafdeling blev sluttet sammen 1892, blev B. 1.10. s.å. meget mod sin vilje overflyttet til baneafdelingen som regnskabsfører og matrialforvalter, en stilling der slet ikke svarede hans kvalifikationer. Imidlertid kom der hurtigt en opgave som lagde beslag på alle hans kræfter. Anvendelsen af elektrisk stations- og togbelysning var nu begyndt at blive almindelig, og der var værker i Kbh. og Århus under maskinafdelingen mens det nye anlæg i Helsingør lå under baneafdelingen. Fra 1.4.1894 samledes imidlertid statsbanernes belysnings- og opvarmningsanlæg under en fælles ledelse, og den hertil oprettede nye maskiningeniørstilling besattes med B. der beklædte stillingen til han 1.4.1909 udtrådte af statsbanernes tjeneste. Han bestred sin stilling med stor dygtighed; en tid lang var statsbanernes togbelysning forud for udlandets. De første forsøg hermed havde B. allerede gjort 1891 mens han var maskininspektør, og på dette tidspunkt var det kun meget få baner i udlandet der havde forsøgt dette. B. udfoldede også en betydelig litterær virksomhed; han var medarbejder ved inden- og udenlandske fagtidsskrifter, ved Salmonsens Leksikon og ved "Opfindelsernes Bog" og udgav selv Elektrisk Belysning i Teori og Praksis. 1896 hvis 3. udg. kom 1903 under titlen Elektriske Anlæg til Stærkstrøm. B. blev af ministeriet for offentlige arbejder udnævnt til medlem af den 1905 nedsatte kommission der forberedte stærkstrømsloven af 1907 og blev efter Poul la Cours død 1908 formand for den 1.6.1907 nedsatte elektricitetskommission; han konstitueredes 22.5.1908 og udnævntes 1.4.1909 samtidig med sin afgang fra statsbanerne. Ligeledes blev han formand for den 1911 af samme ministerium nedsatte kommission angående elektrificeringen af boulevardbanen og af Kbh.s nærtrafik idet han havde arbejdet med denne opgave siden midten af halvfemserne. Kommissionens betænkning kom 1915. 1913 blev han medlem af kommissionen angående sikkerhedsforholdene ved statsbanerne. Af patentkommissionen var han medlem fra dens oprettelse 1894.

Familie

Forældre: fængselsinspektør Fr. B. (1816–91) og Elisabeth C. T. Wigelsen (1823–99). Gift 1. gang 27.4.1882 i Odense med Johanne Jacobsen, født 28.3.1862 i Odense, død 11.5.1895 på Diakonissestiftelsen, Frbg., d. af premierløjtnant af infanteriet, senere oberstløjtnant Johannes Erasmus J. (1830–92) og Suzette Vilhelmine Jensen (1833–1907). Gift 2. gang 29.4.1903 på Frbg. med Marie Nielsine Bruun, født 21.7.1862 i Maribo, død 11.11.1948 i Ordrup, d. af cand. jur., senere overretssagfører Jens Peter Karmark B. (1825–95, gift 2. gang 1867 med Henrikke Theodora Johanne Karmark, 1832–1903) og Ingeborg (Inga) Marie Sidenius (1832–65).

Udnævnelser

R. 1904. DM. 1912.

Ikonografi

Tegn. af Knud Agger. Foto.

Bibliografi

Elektroteknisk t. 1905 145–46. C. Sæbye i Ingeniøren 1916 If. i. R. i Elektroteknikeren XII, 1916 4–6. Elektricitetskommissionen 1907–32, 1932. – Levnedsberet-ning i ordenskapitlet.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig