J.B. Desroches de Parthenay, Jean Baptiste (Blaise) Desroches de Parthenay, vist før 1700-24.1.1768, projektmager, oversætter, journalist. Født i La Rochelle, død på Frederiks hospital i Kbh., begravet i Kbh. (Ass.). D. hvis adkomst til det gamle adelsnavn P. er tvivlsom var jurist i sin fødeby, men udvandrede som huguenot til Nederlandene og slog sig ned i Haag hvor han i kompagni med Bruzen de la Martiniére og La Barre de Beaumarchais drev litterær fabriksvirksomhed. En frugt heraf var bl. a. hans Histoire de Dannemare I-VI, 1730 (VII ikke af ham: 3. udg. 1755), en meget utilfredsstillende kompilation af ældre latinske, til dels utidssvarende fremstillinger; den har imidlertid prioriteten som den første Danmarkshistorie på fransk. I årene omkring 1736 kom han, vistnok gennem Jean Henri Desmerciéres, til at virke som en slags rådgiver for kommercekollegiet ved indkaldelse af udenlandske håndværkere, navnlig til silkefabrikation. Efter selv at være kommet til Danmark (før 1741) fremsatte han forskellige projekter om oprettelse af silkefabrikker og dyrkede morbærtræer til silkeorme uden for Nørreport. Desuden søgte han at starte en slags tontine og et aktieselskab til ægteskabs befordring. Intet af alt dette bragte ham dog på den grønne gren. Hans økonomiske forhold var dårlige, og han døde i bundløs gæld trods alle begunstigelser fra regeringens side. Også til litterære arbejder fik han støtte; således bevilgedes der ham 1741 300 rdl. årlig til en, aldrig udkommen, fransk beskrivelse af den kgl. møntsamling, og der stilledes ham endda i udsigt med tiden at blive professor i Sorø. Han påtog sig forskellige oversætterarbejder til fransk som dog ikke alle så lyset; udgivet blev Holbergs Pensées morales, 1748-49 og Hans Egedes Déscription du Groenland, 1763 samt Ord-Bog over danske Ordsprog paa Fransk oversatte, 1757 hvis snurrige sproglige misforståelser vidner om at hans kendskab til dansk ikke var perfekt; hans oversættelse af manuskriptet til F. L. Nordens rejsebeskrivelse vakte også kritik og måtte revideres af O. M. Rantzau før udgivelsen. - Som journalist informerede D. den udenlandske presse gennem, til dels officiøse, korrespondancer fra Kbh.; desuden skal han have bistået P.-H. Mallet med udgivelsen af Mercure Danois. Ved sin virksomhed for udbredelsen af kendskabet til Danmark i udlandet kan han betragtes som en forløber for Mallet, men er både litterært og menneskeligt af langt ringere gehalt. Han er en avanturier-type der begunstigedes af tidens merkantilisme og franskbegejstring. Hans breve viser en bestikkende form og vidner om en ikke ubetinget tillidvækkende smartness.

Bibliografi

C.-É. Jordan: Hist. d'un voyage littéraire, Haag 1735 188. L.-É. Arcére: Hist. de la Rochelle II, Rochelle 1757 440f. C. Molbech: Det kgl. da vidensk. selsk.s hist., 1843 9 24 52 55. N. M. Petersen: Den danske lit.s hist. III, 1855-56 536f. P. M. Stolpe: Dagspressen i Danm. IV, 1882 63-65. C. Paludan-Müller i Hist. t. 5.r.IV, 1883-84 125-27; Jul. Clausen sst. 7.r.I, 1897-99 58-64. C. Nyrop: N. L. Reiersen, 1896 9-. B. Tengnagel-Jørgensen i Pers.hist. t. 7.r.II, 1917 328-32. - Breve i Rigsark. (kommercekollegiet, silkefabrikkerne).

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig