J.C.A. Bock

J.C.A. Bock, Johan Christian August Bock, 15.9.1813-19.3.1879, læge, fabrikant. J.C.A. Bock studerede oprindelig teologi og var en tid huslærer. 1843 tog han lægeeksamen og fik n.å. univ.s guldmedalje for en naturhistorisk afhandling. Derefter rejste han til udlandet hvor han bl.a. var amanuensis hos kirurgen J.F. Dieffenbach og særlig lagde sig efter ortopædi. Ved sin tilbagevenden oprettede han 1847 et ortopædisk institut i Kbh. og skrev i de følgende år forskellige ortopædiske afhandlinger. 1862 blev han rejselivlæge hos Frederik 7. Som nøje knyttet til grevinde Danner var han fra 1874 medbestyrer af de af hende oprettede stiftelser i Kbh. og Jægerspris.

Efter kongens død opgav han sin lægevirksomhed og kastede sig med iver over stearinfabrikationen. 1853 var han indtrådt i firmaet O.F. Asp hvis kamfin- og sæbefabrik på Christianshavn hans morbroder, fabrikant Olfert Fischer Asp (1803–65) indtil da havde bestyret for hans yngre broder, grosserer Christian Asp Bock (1818–85). Som en fortsættelse af denne fabrik og under samme firmanavn anlagde J.C.A. Bock 1856 (borgerskab 1857) en stearinlys- og sæbefabrik. Efter lange og kostbare forsøg fandt han en metode hvorefter han ved hjælp af svovlsyre kunne fremstille stearin af talg og udtog patenter af 24.12.1867 og 25.6.1869. J.C.A. Bock baserede sin fabrik på denne metode og fik 1872 sølvmedalje på den nordiske industriudstilling i Kbh., men arbejdede forgæves på at få den anerkendt i udlandet, og da han 1875 i tillid til en fransk opfindelse anlagde en ny fabrik for fremstilling af stearin og stearinolie satte han sin formue til. I sit testamente havde grevinde Danner kvitteret et lån på 24.000 rdl. som den altid diskrete J.C.A. Bock havde investeret i fabrikken. Nov. 1876 blev firmaet O.F. Asp sat under administration og fabrikken overtaget af Handelsbanken der 1880 solgte aktiverne til L.P. Holmblad.

J.C.A. Bocks sønner Richard August Alexander Bock (1849–1900) og Fritz Bock (1851–1923) der havde bestyret fabrikken for Handelsbanken beholdt imidlertid firmanavnet og anlagde en ny stearinlysfabrik på Blegdamsvejen. Af de to brødre havde især Alexander Bock taget faderens initiativ i arv. Skønt stærkt hæmmet af sygdom arbejdede han ihærdigt på at finde nye anvendelsesmuligheder for stearinlyset, og det lykkedes ham 1896 at konstruere en cykellygte og et cykellys hvis smeltepunkt harmonerede med lygtens afkølingssystem. Asp-lygten og Asp-cykellyset betegnede på deres område et gennembrud og blev snart en af fabrikkens vigtigste frembringelser. Firmaet overgik 1919 sammen med O.F. Asps udsalg, A. Appelts eftf., L.P. Holmblad, Th. Lose & co. og Gustav Lotze til Medicinalco. – J.C.A. Bock blev tit. professor 1850, hofmedicus 1854, etatsråd 1862.

Familie

J.C.A. Bock blev født i Ålborg, død i Kbh. (Frels.), begravet sst. (Ass.). Forældre: vinhandler Johan Nicolai Bock (ca. 1780–1846) og Ane Kirstine Asp (1795–1846). Gift 12.9.1845 i Fredericia med Petrine Vilhelmine Petersen, født 15.12.1818 i Kbh. (Garn.), død 15.5.1877 sst. (Helligg.), d. af skibsfører Jesper Petersen (1785–1824, gift 1. gang med Rebekka Kirstine Pedersdatter, død 1817) og Pauline Jørgensen. – Farfar til Allan Bock.

Udnævnelser

R. 1848. DM. 1875.

Ikonografi

Mal. af H. Chr. Jensen, 1850. To litografier efter foto, det seneste af I. W. Tegner, 1880. Foto.

Bibliografi

Harald Jørgensen i Vanføreforsorgen i Danm., 1922 28f. Robert Neiiendam: Grevinde Danner, 1970 90. - Papirer i Rigsark.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig