J.C.J. v. Berger

J.C.J. v. Berger, Johann Chilian Just v. Berger, 8.12.1723-16.3.1791, læge. Født i Celle, død i Kbh., begravet sst. (Fred. ty. k.s kapel). v. B. studerede og kreeredes til dr. med. i Göttingen 1745 på et arbejde om mani og melankoli i barselsengen, rejste derpå i Holland, England og Frankrig og blev 1751 efter J. H. E. Bernstorffs initiativ indkaldt til Danmark hvor han allerede n.å. blev kgl. livlæge og medlem af Collegium medicum. Han var en velbegavet, lærd og virksom mand der ikke alene vandt megen yndest som læge, men også i forskellige henseender virkede til lægevidenskabens og lægekunstens heldige udvikling i Danmark; han oversatte J. A. Butinis afhandling om de ved indpropningen tilbragte børnekopper (1753) og havde væsentlig del i oprettelsen af flere i så henseende vigtige institutioner, således Botanisk Have, Frederiks hospital, koppeindpodningsanstalten, Kirurgisk Akademi, ligesom også udarbejdelsen af farmakopeen af 1772. Han var medstifter af de aristokratiske koncerter, Concert Noble. Johann Clemens Tode siger om ham, at "han virkede til fædrelandets gavn i en større kreds end nogen læge før ham". Hans helbred var altid svageligt, og i de sidste år led han af en øresygdom med svimmelhed og tiltagende døvhed. Ved at læse om en ny, af den preussiske kirurg Jasser beskrevet operation, en opmejsling af benet bag øret, med henblik på gennemskylning af mellemøret for øresusen, hørenedsættelse og svimmelhed, omtalt otte år tidligere af den franske kirurg J. L. Petit (1773), overtalte han sin kollega A. Kølpin (1731–1801) til 3.3.1791 at foretage den på sig. Operationen medførte imidlertid en blodforgiftning med hjernebetændelse og B. døde efter fjorten dages forløb. Dødsfaldet vakte stor opsigt og kritik, og Kølpin demonstrerede, efter den af kirurgen F. C. Winsløw (1752–1811) udførte sektion, den foretagne operation på venstre side, men kunne da heller ikke skylle igennem. Kritikken der dels stammede fra faglige kredse, dels fra den v. B. nærstående Reventlowske familie fremkaldte et forsvarsskrift af Kølpin og talrige indlæg fra andre. Tilfældet bevirkede at denne operation kom i miskredit de næste tredive år. En nærmere undersøgelse af v. B.s kranium der blev fundet i Christianskirkens krypt 1912 og nu opbevares på Rigshospitalets otologiske afd. har imidlertid vist at operationen er foretaget på et fejlagtigt grundlag som følge af tidens mangelfulde forudsætninger, men at man ikke kan bebrejde Kølpin noget ved dens tekniske udførelse. –

Familie

Forældre: hannoveransk livmedicus Johann Samuel v. B. (1691–1757, gift 2. gang med Margrethe Louise v. Ramdohr, 1705–90) og Juliane Clara v. Speyermann (1703–25). Gift 21.9.1751 på Drüber i Hannover med Sara Margrethe v. Ramdohr, født ca. 1722, død 11.5.1780 i Kbh. (Fred. ty.), d. af hannoveransk hof- og lensråd Georg Wilhelm v. R. til Drüber (1693–1755) og Helene Louise Cramer (1703–93).

Udnævnelser

Virkelig etatsråd 1768. Rang med konferensråder 1776.

Ikonografi

Mal. af C. A. Lorenzen, 1774 (Gavnø), identifikationen usikker. Medalje af Adzer, 1776. Mal. af Jens Juel, 1781 (Fr.borg), stukket af Clemens. Buste af Gianelli, 1791 (Fr.borg). Silhouetter (Fr.borg, Kgl. bibl.). Mal. af P. Als, 1776.

Bibliografi

Danmarks adels årbog XXXVI, 1919 469. V. Ingerslev: Danmarks læger og lægevæsen II, 1873 403f. W. Meyer i Congrés périodique internationale des sciences médicales, 8. session. Compte rendu IV, 1886, Section d'otologie 56–62. V. C. Ravn: Koncerter og musikalske selskaber i ældre tid, 1886 73f 89. E. Schmiegelow i Ugeskrift for læger, 1913 75 439f. L. Bobé: Efterl. papirer fra den Reventlowske familiekreds, bl.a. II, 1896 113–119; III, 1896 62–66 390; IV, 1900 286 356; IX, 1922 371f. Aage Friis: Bernstorffske papirer II, 1907 84–86. K. Bærentsen: De uorganiske kern. monografier i Pharmakopea Dan. 1772 og 1970 17f. H. K. Kristensen i Med. forum, 1977 30 103–04.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig