J.C.W. Wendt, Johann Christian Wilhelm Wendt, 16.9.1778-4.3.1838, læge. Født i Eckernførde, død i Kbh. (Garn.), begravet sst. (Garn.). W. gik i sin fødebys latinskole, blev femten år gammel lærling hos regimentskirurgen ved invalidesygehuset det kgl. Christians plejehus sst. og udnævntes 1796 til eskadronskirurg i Slesvig; desuden gik han på apotekerne for at få praktisk øvelse i farmaci og kemi. 1798 tog han til Kbh. for at studere videre, var først volontør og fra 1800 kandidat ved Almindelig hospital i Amaliegade hos onklen W. N. Jacobsen der var overlæge for både de medicinske og kirurgiske syge. S.å. blev W. underkirurg ved Holmens håndværksstok. 1801 blev han student, og 1802 tog han eksamen ved Kirurgisk akademi; s.å. blev han assisterende læge ved Almindelig hospital og i det tilhørende fattigdistrikt. 1802-06 var W., der også var naturvidenskabeligt interesseret, hjælpelærer i naturkyndighed ved veterinærskolen; 1803 blev han bataljonskirurg, 1804 læge ved Vartov og distriktslæge under fattigvæsenet, s.å. tog han medicinsk eksamen ved universitetet. 1812-32 var han lægekyndig revisor ved overdirektionen for armeen og marinen hvis medicinalvæsen og hygiejne han reformerede og forbedrede; desuden havde han betydelig andel i udgivelsen 1813 af den første militærfarmakopé og var et meget virksomt medlem af den 1815 nedsatte kommission for oprettelsen af det hårdt tiltrængte Garnisons sygehus i Kbh.; dette åbnedes 1818.

1813 udnævntes W. til overmedicus ved Almindelig hospital der efter Jacobsens død 1808 var blevet delt i en medicinsk og kirurgisk afdeling, og her virkede han til sin pludselige død af brystkrampe som en human og fremskridtsvenlig læge, var også en af studenterne søgt lærer. 1828 blev den stærkt filantropisk interesserede W. et fortjenstfuldt medlem af kommissionen for omordningen af Kbh.s fattigvæsen der altid havde haft hans varme interesse. 1832 blev han stabskirurg ved landmilitæretaten samt medlem af direktionen for Garnisons sygehus og af sundhedskollegiet, 1833 blev han medlem af det slesvig-holstenske sundhedskollegium. Desuden var han i nogle år regenslæge. W. der var en fremragende bogsamler, var alsidigt interesseret, belæst og kundskabsrig samt en meget flittig forfatter til en mængde, overvejende mindre afhandlinger om meget forskellige emner der udkom dels i småskrifter, dels i datidens tidsskrifter, bl.a. i Penia og i Bibliothek for Læger som han 1816-23 og fra 1835 var medudgiver af; nævnes skal af hans militærlægelige afhandlinger den historisk anlagte om transport af hårdt sårede med hans egne forslag til forbedringer (1808, på tysk 1816), desuden forskellige farmakologiske afhandlinger samt som virksomt medlem af den 1808 stiftede Forening for indenlandsk husflid nogle afhandlinger om fremstilling af surrogater, bl.a. for te, som datidens krigsforhold skabte behov for. Endvidere de medicinsk-historiske om ... Den veneriske Sygdoms Begyndelse og Fremgang i Danmark ..., 1820, Almindeligt Hospital i Kiøbenhavn, dets Indretning og Forfatning, Pengevæsen, Legater, Historie, 1833 og Bidrag til Børnekoppernes og Vaccinationens Historie i Danmark .... 1836. – Tit. professor 1817. Dr. med. h.c. ved Kiels universitet 1823. Etatsråd 1836. – En søn af 2. ægteskab Frantz Wilhelm Wendt, født 2.7.1815, død 2.8.1895, kom efter læretid som gartner på Gisselfeld til Frbg. slotshave hvor han 1836 tog eksamen som kunstgartner. 1839-43 var han gartner på Vallø, 1844-51 på Ledreborg hvorefter han drev selvstændig virksomhed fra Skt. Jørgensbjerg ved Roskilde. Han anlagde bl.a. haverne ved Skt. Hans hospital. W. var æresmedlem af Almindelig dansk gartnerforening. R. 1895.

Familie

Forældre: købmand og brænderiejer Jürgen Friedrich W. og Margrethe Øllegaard Fiebig. Gift 1. gang 6.4.1803 i Kbh. (Helligg.) med Mette Mariane Knudsen, døbt 28.5.1784 i Kbh. (Nic), død 20.10.1809 sst. (Trin.), d. af styrmand, senere skibsfører Hendrik K. (ca. 1753-1823) og Anna Petersen (ca. 1745-tidligst 1801). Gift 1. gang 14.1.1810 i Kbh. (Helligg.) med Ane Margrethe Rasmussen, døbt 10.7.1791 i Søllerød, død 31.12.1844 i Kbh. (Garn.), d. af smed i Vedbæk Hans Jacob R. og Ane Margrethe Andersdatter.

Udnævnelser

R. 1815. DM. 1821.

Ikonografi

Mal. af C. Horneman, 1824, litograferet af F. F. Helsted, 1838. Tegn. af N. J. Bredal, 1825 (Fr.borg). Litografi af L. Fehr.

Bibliografi

J. K. Høst: Erindr., 1835 77 80 133 163f. [Albr. v.] Schønberg i Berl. tid. 20.3.1838 (også som særtryk s.å.). Fr. Thaarup i Bibl. for læger XXVIII, s.å. 255-68. J. C. Johansen i Hist. t. 6.r.V, 1894-95 555-680. Den kgl. veterinær- og landbohøjskole 1858-1908, 1908 48. Gordon Norrie: Kbh.s garnisonssygehus 1818-1918, 1918. Samme: Kirurgisk akad.s hist. 1803–41, 1923. Kn. Fabricius: Regensen, 1923-25 63. R. P. Rasmussen: Alm. hospitals hist., 1939 308-13. K. F. Plesner: Danske bogsamlere i det 19. årh., 1957 44-46.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig