J.C. Holck

J.C. Holck, Johan Christopher Holck, 5.9.1824-27.4.1899, præst. Født i Skovlænge, død i Charlottenlund, begravet i Kbh. (Frels.). H. blev student 1844 fra Nykøbing F. og cand. teol. 1849 efter 1848 som frivillig at have gjort tjeneste i hæren. 1852–63 var han kateket ved Garnisons kirke, blev derefter residerende kapellan ved Vor Frelsers kirke og 1880 sognepræst sst.; 1898 tog han sin afsked. Han udfoldede i 35 år på det forholdsvis fattige Chr.havn en trofast virksomhed som præst og sjælesørger og vandt navnlig et godt navn ved sit arbejde for de fattige. Ved hans initiativ stiftedes 1866 Chr.havns understøttelsesforening der bl.a. har bygget arbejderboliger for 200 familier; 1874 blev den en afdeling af den store kbh.ske understøttelsesforening, til hvis dannelse den i væsentlig grad har givet impulsen, og i hvis hovedbestyrelse H. siden sad. For Sygeplejeforeningen for Kbh. og Sundbyerne var han ligeledes formand siden dens oprettelse 1875, ligesom han var medlem af bestyrelserne for Chr.havns bespisningsforening og for Arbejdsstuer for børn. Fra 1878 var han formand for Forening mod lovbeskyttelse af usædelighed og fra 1891 for Præmieselskabet for plejemødre. – 1869 udgav H. Om Godgjørenhed og frivilligt Fattigvæsen i Kjøbenhavn, og han tog jævnlig i bladartikler ordet for den samme sag; i Filantropisk Tidsskrift, 1877, gav han et Bidrag til Belysning af det sociale Spørgsmaal og Socialismen. Om salmebogssagen skrev han i Theol. Tidsskrift, 1873. På Christianshavn brugtes P. A. Fengers (grundtvigske) salmebog som H. gerne ville bevare, men da han også ville "normalisere" sin kirke fik han Kbh.s konvent til at nedsætte et udvalg hvori han selv indtrådte sammen med tre grundtvigske og tre repræsentanter for Kbh.s Indre mission. Dets forskellige forslag mødte megen kritik, men efter svære forhandlinger i kirkerådet nåedes et kompromis: Psalmebog for Kirke og Hjem, 1899.

Familie

Forældre: residerende kapellan i Skovlænge, senere sognepræst i Sandby Søren Hagerup H. (1791–1827) og Laurine Dorthea Jørgensen (1802–77). Gift 20.3.1853 i Hunseby med Thyga Elisabeth Christine Thomine Thaning, født 14.6.1826 i Vester Ulslev, død 8.12.1913 i Nakskov, d. af sognepræst, sidst i Hunseby Vilhelm T. (1790–1848) og Mette Cathrine Lyngbye (1797–1891).-Far til Axel H.

Udnævnelser

R. 1869. DM. 1891.

Ikonografi

Træsnit 1880 efter fotografi. Foto. Mal. af Fr. Vermehren, 1898 (Vor Frelsers k., Kbh.).

Bibliografi

[A. Holck:] Til minde om J. C. H., 1899. To højkirkemænd, ved P. G. Lindhardt og J. Swane, 1958 67.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig