J.C. Johansen

J.C. Johansen, Jens Christian Johansen, 20.9.1868-29.1.1929, kulturingeniør, generalkonsul. Født i Slagelse, død i Reval, begravet på den svenske kgd. i Rahumägi ved Reval. J. blev student 1886 fra Efterslægtselskabets skole, cand.phil. n.å. og cand.polyt. som bygningsingeniør 1892. Efter at have gjort tjeneste i et halvt år ved anlægget af Vejle-Givebanen rejste han i efteråret 1892 til Ruslands Østersøprovinser hvor han hurtigt fik en stilling som kulturingeniør. Han arbejdede først nogle år som assistent ved kulturtekniske anlæg og derefter som privatingeniør, indtil han 1898 fik overdraget ledelsen af et tørlægningsarbejde omfattende 1200 ha i guvernementet Witebsk. 1901–10 var han distrikts-kulturinspektør for Estland ved det af ridderskabet oprettedie Bureau für Landeskultur og 1910–19 landskulturinspektør for guvernementet Estland. 1914–19 var han konsulent vedrørende landbrugets driftsmetoder for Den estlandske landbrugsforening. J. varetog med energi og dygtighed opgaven som øverste leder af Estlands kulturarbejder, herunder vandings- og afvandingsanlæg, flodregulering, mosekultur, driftsplanlægning o.a., men første verdenskrig og revolutionen bragte den omfattende virksomhed til standsning, og 1915 vendte han tilbage til Danmark. Også her lykkedes det ham på værdifuld måde at bidrage til grundforbedringsarbejdets fremme. På Polyteknisk læreanstalt holdt han forelæsninger over kulturteknik, og han tog initiativet til og havde en væsentlig andel i organisationen af statens grundforbedringsvæsen 1918. Han rejste derefter atter til Estland hvor han var dansk generalkonsul i Reval (Tallinn) fra 1918 til sin død, og hvor han samtidig drev privat ingeniør- og handelsvirksomhed. I danske, tyske og russiske fagskrifter har han skrevet afhandlinger om kulturteknik.

Familie

Forældre: landinspektør, branddirektør, kæmner Hans Charles Jacob Wulff J. (1832–74) og Christine Marie Hauberg (1846–85, gift 2. gang 1883 med købmand i Vemmetofte Hans Pedersen Moes, 1839–97). Gift 14.12.1893 i Dorpat med Agnes Ingeborg Laudrup, født 16.5.1862 i Hørsholm, død 24.9.1947 i Gentofte, d. af sproglærer, cand.phil. Peter Andreas L. (1827–99) og Madsine Henriette Hansen (1835–1903). – Far til Hans J.

Udnævnelser

R. 1922. DM. 1928.

Bibliografi

Bogen om studenterne fra 1886, 1911. J. Munch-Petersen i Ingeniøren XXXVIII, 1929 89f.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig